Tips & Råd

En stor del av alla startup-företag går i konkurs redan efter tre år. Forskare i USA har undersökt varför vissa lyckas medan andra misslyckas. För externfinansierade företag var pengabrist vanligt medan det för självfinansierade företag var en ovanlig anledning till konkurs.

Forskare i USA har undersökt rapporter från 200 kraschade startups för att få reda på anledningen till att 35 procent av alla nystartade företag går i konkurs inom tre år. Rapporten bygger på företagsgrundarnas egna berättelser om varför det gått som det gått.

Självfinansierade företag hade inte brist på pengar

Anledningen till att många företag tvingas i konkurs har med lönsamheten att göra. För många kostar det mycket pengar och när pengarna tar slut finns det inget annat att göra än att försätta företaget i konkurs. För självfinansierade företag, de som finansierar verksamheten med det egna kassaflödet, var dock inte pengarna något bekymmer. För dessa företag kom ekonomiska bekymmer först på en tiondeplats över anledningar till att man gått i konkurs. Det handlade mer om att man hade en för svag affärsmodell som inte höll i längden. Även erfarenhet och kompetens var orsaker till att självfinansierade företag kraschade.

De som drabbas mest av pengabrist är företagen som är externfinansierade. Av 147 externfinansierade företag uppgav 28 procent att de gått i konkurs till följd av brist på pengar. Dessa företag blev även utkonkurrerade av andra företag i stor utsträckning.

Anledningarna till att startups misslyckas

Beroende på vilken bransch ett företag befann sig i stötte man på olika typer av problem. För modeföretag var den vanligaste orsaken att man fick slut på pengar. För mjukvaruföretag handlade det istället om att för mycket fokus hamnade på den tekniska aspekten istället för vad kunderna ville ha.

Vanligaste orsakerna till startup-konkurs

 1. Affärsmodellen var inte livskraftig/olönsam
 2. Pengarna tog slut
 3. Inte tillräckligt med ”dragkraft”
 4. Saknade finanser/investerare
 5. Tekniska problem/problem med produkterna
 6. Ointresserad marknad
 7. Utkonkurrerade
 8. Problem med kundbearbetning
 9. Brist på fokus
 10. Disharmoni i teamet/bland investerarna
 11. Dålig tajming
 12. Prissättningsproblem/kostnadsproblem
 13. Brist på erfarenhet
 14. Juridiska problem
 15. Problem med anpassning

Tajmingen är en viktig faktor för att lyckas

Entreprenören Bill Gross anser dock att varken affärsmodellen eller finansieringen är det viktigaste för att lyckas med sitt startup. Istället lyfter han fram tajmingen som en avgörande faktor. Det gäller att ha lite tur och lansera sin idé innan någon annan kommer på samma sak. Samtidigt som det måste finnas någon form av marknad för produkten.