Så hittar du ett företagslån utan personlig borgen

Det kan vara svårt att få ett företagslån utan personlig borgen, men det finns långivare som beviljar företagslån utan krav på en personlig borgen. I vissa fall kan de dock kräva någon annan form av säkerhet, till exempel en fastighet eller ett varulager.

Företagslån utan personlig borgen har oftast en högre ränta än företagslån med personlig borgen. Det är viktigt att jämföra villkoren hos olika långivare innan du tar ett företagslån utan personlig borgen, eftersom räntan och villkoren kan skilja väldigt mycket mellan olika långivare.

Vad innebär ett företagslån utan personlig borgen?

Ett företagslån utan personlig borgen betyder att det inte finns någon person som tar på sig ansvaret för att betala tillbaka företagslånet till långivaren om företaget inte kan betala tillbaka lånet.

Mindre företag kan ha svårt att bli beviljade ett företagslån utan personlig borgen. Det är nästan bara stora företag som kan det. För att bli beviljad ett företagslån utan personlig borgen bör du kunna pantsätta tillgångar som motsvarar lånebeloppet.

Det har inte varit helt ovanligt att långivare vill att småföretagare eller enskilda firmor måste använda bostaden som säkerhet för att bli beviljad ett företagslån. Större företag har oftast helt andra möjligheter att pantsätta tillgångar än mindre företag. 

Vad kan långivaren kräva i stället för personlig borgen?

De långivare som inte kräver någon personlig borgen kan ha andra krav eller villkor för att bevilja ett företagslån. För långivaren innebär det en stor risk att bevilja ett lån utan personlig borgen.

Krav eller villkor för företagslån utan personlig borgen 

 • Högre ränta och avgifter
 • Säkerhet som varulager eller en fastighet

Innan du tar ett lån utan krav på personlig borgen bör du undersöka räntor och avgifter. Ett mindre lån utan personlig borgen kan bli väldigt dyrt. För mindre lån kan det därför vara smartare att ha en personlig borgen om du vet att du klarar av att själv gå i borgen för lånet.

Ska du låna en större summa kan det vara bättre att ansöka om företagslån hos en långivare som inte kräver personlig borgen. 

Vissa långivare kan kräva en säkerhet i form av ett varulager eller en fastighet. Mindre företag, som enskilda firmor, har ibland möjlighet att sätta bostaden som säkerhet. Men det innebär en mycket stor risk om du inte kan betala tillbaka lånet och långivaren måste sälja din bostad för att få tillbaka pengarna. Om långivaren kräver en fysisk säkerhet är det bättre att sätta ett varulager som säkerhet i stället för den egna bostaden.

Vad innebär ett företagslån med personlig borgen?

Ett företagslån med personlig borgen innebär att du som ägare till företaget, eller någon annan person, går i borgen för företagslånet. Det betyder att du tar på dig ansvaret att betala tillbaka lånet om företaget inte klarar av det. Långivaren ser det som en extra säkerhet för att lånet kommer att betalas tillbaka.

Den som går i borgen för lånet kallas för borgensman. Det behöver inte vara ägaren som går i borgen för företagslånet. Långivaren kan acceptera en helt utomstående person som borgensman om den personen har en tillräckligt stabil ekonomi. 

Vad krävs för att kunna gå i borgen?

För att kunna gå i borgen för ett företagslån krävs det att du har en bra ekonomi och att långivaren godkänner dig som borgensman.

Innan du kan gå i borgen för ett företagslån görs det en borgensprövning, vilket är en noggrann kreditprövning. När långivaren bedömer borgensmannens ekonomi tittar den på borgensmannens betalningsförmåga. Långivaren beviljar företagslånet om långivaren anser att borgensmannen har en tillräckligt bra ekonomi.

Fem olika typer av borgen

Det finns flera olika sätt att gå i borgen för ett företagslån. De vanligaste sätten är enkel borgen och solidarisk borgen. Men det finns även andra alternativ.

Olika borgensåtaganden

 • Enkel borgen. Borgensmannen är skyldig att betala skulden för företagslånet om det går till Kronofogden och företaget inte kan betala lånet. 
 • Proprieborgen. Om lånet inte återbetalas enligt villkoren kan långivaren kräva borgensmännen direkt på pengar. Skillnaden mellan enskild borgen och proprieborgen är att det vid enskild borgen först görs en utredning av låntagarens återbetalningsförmåga.
 • Generell borgen. Generell borgen saknar beloppsgräns. Det betyder att borgensmannen är ansvarig för låntagarens alla skulder. Borgensmannen förbinder sig att betala alla nuvarande och framtida skulder till långivaren som gäldenären inte kan betala. Generell borgen innebär ett väldigt stort ansvar för en borgensman och den typen av säkerhet kan vara svår att få.
 • Generell borgen med beloppsgräns. Det går att begränsa en generell borgen så att det bara gäller ett visst belopp. Då kallas det för en beloppsbegränsad generell borgen. 
 • Solidarisk borgen. En solidarisk borgen innebär att det är flera borgensmän som har gått i borgen för ett företagslån. Vid en solidarisk borgen delar alla borgensmän lika på ansvaret för att företagslånet återbetalas.

Det här bör du känna till innan du går i borgen

Att gå i borgen för ett företagslån innebär ett stort ansvar. Om företaget inte kan betala tillbaka lånet måste du kunna lösa företagets skuld. Innan du går i borgen för ett företagslån finns det vissa saker som är viktiga att känna till.

Så påverkar ett borgensåtagande dig

 • Din betalningsförmåga påverkas. Hela din privatekonomi påverkas om du går i borgen för ett företagslån. När du går i personlig borgen för ett företagslån räknas hela lånet som en utgift för dig. Det kan göra att du får svårt att ta ett eget privatlån eller ett bolån.
 • Du blir återbetalningsskyldig. Om företaget inte kan betala tillbaka lånet blir du återbetalningsansvarig för hela skulden. Om det handlar om stora summor kan det påverka hela din ekonomi under en lång tid framöver. Gå aldrig i personlig borgen för stora lånebelopp.
 • Försök få fler borgensmän. Fler borgensmän innebär en mindre risk för långivaren eftersom det finns fler personer som kan betala tillbaka skulden om företaget inte klarar av det. Men även om det är fler borgensmän har alla ett solidariskt betalningsansvar. Det innebär att alla har lika stort ansvar att företagslånet återbetalas. 
 • Skaffa låneskydd. Om det är möjligt bör du skaffa ett låneskydd för att skydda dig själv. Om du råkar ut för en oförutsedd händelse som att du blir sjuk och långtidssjukskriven eller arbetslös träder låneskyddet in som en försäkring och betalar företagslånet.

Fundera noga innan du går i borgen

Att gå i personlig borgen för ett företagslån är något man inte bör ta lätt på. Du kan bli skyldig att betala tillbaka företagslånet om företaget inte kan betala tillbaka sin skuld.

Om du inte har möjlighet att fullfölja dina förpliktelser som borgensman och betala tillbaka lånet kan det få väldigt allvarliga konsekvenser för din ekonomi. Se därför till att du har bra inblick i företagets ekonomi innan du bestämmer dig för att gå i borgen för ett företagslån.