Så hittar du det bästa företagslånet för handelsbolag

Ett handelsbolag är ett företag som drivs av två eller flera personer. I ett handelsbolag är alla bolagsmän personligt ansvariga för alla avtal och skulder. Det innebär att alla bolagsmän har lika stort ansvar för företagets skulder.

Handelsbolag har inget krav på att de som startar företaget måste ha ett stort startkapital eller någon revisor.

För att kunna utveckla verksamheten kan man behöva ta ett företagslån. Det kan vara svårt att få ett företagslån för mindre handelsbolag eftersom de är en större risk för långivaren än ett aktiebolag. Men det finns långivare som erbjuder företagslån med bra räntor och villkor till handelsbolag.

När kan det vara bra att ta ett företagslån till handelsbolag?

Det kan vara bra att ta ett företagslån när man behöver kapital för att investera i bolaget så att bolaget växer. En del handelsbolag behöver ta ett företagslån för att köpa in eller producera produkter som sedan ska säljas.

Om handelsbolaget går bra och har en ökad efterfrågan på sina produkter kan man behöva ta ett företagslån för att kunna öka produktionen. Och ibland kan man hamna i en fas där man behöver ligga ute med mer pengar än vad som kommer in. 

Men det är inte alltid bara i medgång man kan behöva ta ett företagslån. Ibland kan man ha otur att få vänta på pengar som ska komma in från kunder men som dröjer eller ibland uteblir av helt olika orsaker. Då kan det vara bra att ta ett företagslån för att klara av en tillfällig ekonomisk svacka.

Ska du ta ett lån till ditt handelsbolag bör du vara säker på att bolagets likviditet kommer att öka, så att du kan betala tillbaka lånet. Annars riskerar du både bolagets och bolagsmännens ekonomi.

Vad kan jag ta ett företagslån till?

Du kan ta ett företagslån av flera olika orsaker. Men tänk på att lånen skiljer sig åt beroende på hur mycket du behöver låna och vad lånet ska användas till.

Exempel på vad du kan använda företagslånet till

 • Investera i nya maskiner
 • Renovera lokalen
 • Ta fram nya produkter
 • Klara perioder där det blir ett glapp i likviditeten

Vilka krav måste handelsbolaget uppfylla för att få företagslån?

För att ett handelsbolag ska kunna ta ett företagslån måste det uppfylla vissa krav. När handelsbolaget lämnar in en låneansökan tittar långivarna främst på handelsbolagets återbetalningsförmåga.

Väletablerade handelsbolag som kan visa upp bokslut och balansräkningar har lättare att få ett företagslån än nystartade handelsbolag. Kraven kan skilja sig åt mellan olika långivare, men det finns några krav som de flesta långivarna har.

De här kraven kan du behöva uppfylla för att få ett företagslån

 • God återbetalningsförmåga. Långivarens bedömning av handelsbolagets återbetalningsförmåga är avgörande för att lånet ska beviljas. Betalningsförmågan hos ett handelsbolag kan styrkas med exempelvis tidigare årsredovisningar, balansräkningar, affärsplan och budget.
 • Realistiskt lånebelopp. Långivaren tittar på om lånebeloppet är realistiskt i förhållande till handelsbolagets storlek och omsättning. 
 • Bra kreditvärdighet. Långivaren tittar på hur den ekonomiska situationen ser ut både hos bolagsmännen och i handelsbolaget. För att få ett företagslån bör kreditupplysningen visa att man inte har några obetalda skulder och betalningsanmärkningar och att både bolagsmännen och handelsbolaget har en bra ekonomi. 
 • Säkerhet för lånet. Många långivare vill ha en säkerhet för företagslånet i form av till exempel ett varulager eller en fastighet. Att kunna lämna en säkerhet ökar också chanserna att få en lägre ränta.
 • Borgensman. Långivaren kan kräva en borgensman i stället för en fysisk säkerhet. I ett handelsbolag är alla bolagsmän solidariskt betalningsansvariga och blir automatiskt borgensmän till lånet. Det behöver inte vara bolagsmännen som är borgensmän. En borgensman kan vara en helt utomstående person.

Kan nystartade handelsbolag få företagslån?

Ja, det finns flera långivare som erbjuder företagslån till handelsbolag trots att de är helt nystartade. Många långivare som erbjuder ett företagslån till handelsbolag vill gärna se att det finns ett kassaflöde. Det minskar risken för långivaren och ökar chanserna för handelsbolaget att betala tillbaka lånet.

Långivarna vill veta vilken risk de tar när de beviljar ett företagslån till ett nystartat handelsbolag och försäkra sig om att ägarna kan betala tillbaka lånet. För nya handelsbolag kan det vara extra svårt att få ett företagslån. Men det finns vissa saker som bolagsägarna kan göra för att öka chanserna att få ett företagslån. 

Så ökar du chansen att få ett företagslån till ett handelsbolag

 • Ta fram en detaljerad och realistisk affärsplan. Det är viktigt att nya handelsbolag kan uppvisa en detaljerad och realistisk affärsplan. I affärsplanen bör ni visa vad ni kommer att tjäna pengar på. Det ökar chanserna att få ett företagslån. En slarvigt utformad affärsplan kommer minska chanserna att få ett företagslån. 
 • Gör en budget. En genomarbetad budget visar långivaren att det finns en plan för handelsbolaget och att bolagsmännen har en förmåga att analysera bolaget och göra en prognos för framtiden. I budgeten är det bra om handelsbolaget kan presentera en detaljerad plan över hur lånet ska användas.
 • Anlita en revisor. Även om det inte finns något krav på revisor är det bra om handelsbolaget kan visa att det finns en person i bolaget som är ekonomiskt kunnig. 
 • Bolagsmännen bör ha en god ekonomi. Chanserna att få ett företagslån ökar om alla bolagsmännen i handelsbolaget har en god ekonomi utan obetalda skulder.
 • Visa att ni kan lämna en säkerhet för lånet. Det är bra att kunna erbjuda en säkerhet för lånet, eftersom det kan öka chanserna att handelsbolaget får ett lån även om det är nytt. Dessutom kan ett lån med säkerhet göra att ni får en lägre ränta. Tillgångar som kan lämnas som säkerhet kan till exempel vara fastigheter eller varulager.
 • Visa att ni har en personlig borgen. Även om ni är fler bolagsmän kan ni öka era chanser genom att lämna en personlig borgen. I handelsbolag är alla bolagsmännen redan personligt betalningsansvariga.
 • Uppge fullständig och korrekt information. Se till att långivaren får rätt information och att ingen information saknas.

Vad ska jag tänka på innan jag tar ett företagslån till ett handelsbolag?

Innan du tar ett företagslån till ett handelsbolag bör du se till att villkoren passar lånet. Om du till exempel ska köpa in maskiner bör du se det som en långsiktig investering och då bör villkoren passa det lånets ändamål. Det kan ta tid innan du får avkastning på din investering, och därför bör du välja ett lån med låg ränta och lång återbetalningstid.

Om du arbetar med säsongsbundna produkter kan du behöva ta ett lån där du får pengarna snabbt. Produkterna du arbetar med säljs snabbt och då kan det löna sig att ha ett lån med kortare återbetalningstid.

Jämför långivare för att hitta bästa företagslånet för dig

Det är viktigt att du jämför företagslån från olika långivar innan du ansöker. Räntor och villkor kan skilja sig åt mellan olika långivare. En del långivare kan kräva högre amorteringstakt än andra och andra långivare kan till exempel ta ut extra avgifter. Därför är det viktigt att du jämför både räntan och villkoren hos olika långivare. Långivaren med lägst ränta behöver inte vara det bästa alternativet för ditt handelsbolag. 

Vad kostar ett företagslån till ett handelsbolag?

Ett företagslån kostar olika mycket beroende på handelsbolagets ekonomiska förutsättningar. Men den stora kostnaden är räntan. Ju högre ränta ni får, desto dyrare blir ert företagslån. Räntan är ofta förknippad med vilken risk långivaren tar när den lånar ut pengar till ett företag.

Följande saker kan avgöra vilken ränta handelsbolaget får

 • Handelsbolagets omsättning och kreditvärdighet. En bra omsättning med ett stadigt kassaflöde och hög kreditvärdighet ökar chanserna för handelsbolaget att få en lägre ränta.  
 • Hur länge handelsbolaget har funnits. Det är lättare för äldre handelsbolag att få ett företagslån än för nya. Ett etablerat handelsbolag som har funnits i flera år och kan uppvisa tidigare årsredovisningar och bokslut har lättare att få en lägre ränta än ett nyetablerat handelsbolag. Ett nystartat handelsbolag har inte den möjligheten och får oftast en högre ränta. 
 • Om handelsbolaget har en legitimerad revisor. Om handelsbolaget har en revisor visar det att bolagsägarna tar ekonomin på allvar, vilket ökar långivarens förtroende för bolaget. 
 • Om handelsbolaget kan lämna en säkerhet. En säkerhet i form av en fastighet eller ett varulager minskar riskerna för långivaren och ökar chanserna för handelsbolaget att få en lägre ränta. 

Tips! Om du ansöker om ett företagslån hos en låneförmedlare behöver du bara skicka in en ansökan och du kan få svar från flera långivare. Dessutom görs det bara en kreditupplysning, vilket är bra både för bolagsmännen och för handelsbolaget.

Så ansöker du om ett företagslån till ett handelsbolag

När du har jämfört olika långivare och hittat en långivare som du tror passar dig är det dags att ansöka om ett företagslån.

Du ansöker enklast om ett företagslån på långivarens hemsida. När du har fyllt i alla uppgifter skickar du in ansökan.

Långivaren gör en kreditupplysning på bolagsmännen och handelsbolaget och återkommer vanligtvis inom ett dygn. 

I ansökan vill långivaren ha

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Lånebelopp
 • Bolagsmän
 • Finansiell information som bokslut eller resultat och balansräkning
 • Affärsplan som visar vad lånet ska användas till
 • Budget
 • Säkerhet för lånet eller borgensman

Ta hjälp av en låneförmedlare

Att jämföra långivare kan vara både tidskrävande och jobbigt. Det finns olika låneförmedlare som jämför företagslån till handelsbolag. Genom att använda en låneförmedlare sparar du väldigt mycket tid som du kan lägga på annat.

Det är väldigt enkelt att ansöka om ett företagslån hos en låneförmedlare. Du fyller i alla uppgifter som efterfrågas, identifierar dig med BankID och skickar in din ansökan.

När du ansöker om ett företagslån hos en låneförmedlare kan du få flera olika erbjudanden från flera olika banker som du kan jämföra i lugn och ro. Dessutom tas det bara en kreditupplysning på bolagsmännen och handelsbolaget.