Vad innebär det att ta företagslån till aktiebolag?

Att ta ett företagslån som aktiebolag innebär att det är själva bolaget (som räknas som en egen juridisk person) som är ytterst betalningsansvarig för lånet. Som företagsägare har du alltså inget personligt ansvar för lånet, förutom att du ofta får gå in som personlig borgen för att öka säkerheten för lånet.

Det finns många olika användningsområden för ett företagslån, och här nedanför listar vi några vanliga exempel.

Aktiebolag kan använda ett företagslån för att

 • Investera i maskiner eller annan utrustning
 • Starta nya projekt
 • Renovera företagets lokaler
 • Optimera marknadsföringen
 • Utveckla nya produkter eller tjänster

Vad är ett aktiebolag?

Aktiebolag är den vanligaste bolagsformen för flera personer, och räknas som en juridisk person som kan teckna avtal, ha anställda och äga saker. Det är när aktiebolaget registreras hos Bolagsverket som det blir en juridisk person. För att starta ett privat aktiebolag måste du sätta in 25 000 kronor eller ägodelar värda 25 000 kronor i företaget. Ett publikt aktiebolag måste däremot ha 500 000 kronor i aktiekapital. Du måste sedan skriva en stiftelseurkund, bolagsordning och så klart välja ett företagsnamn.

I aktiebolaget måste det finnas 

 • En firmatecknare
 • En ordförande
 • En verkställande direktör
 • En styrelse
 • Aktieägare

Ett aktiebolag styrs av en bolagsstämma. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i aktiebolaget och i bolagsstämman beslutar aktieägarna hur företaget ska drivas enligt de lagar och regler som finns. 

På Bolagsverkets sida Vad är ett aktiebolag? kan du läsa mer om vad som krävs för att starta ett aktiebolag, vilka krav som finns efter att aktiebolaget är startat och hur det går till att avveckla ett aktiebolag.

Kan man undvika personlig borgen när man lånar till aktiebolaget?

Nej, det går sällan att helt undvika personlig borgen, utan det är i de flesta fall ett krav för att få teckna ett företagslån för aktiebolag. Har du ett småföretag kan det dock finnas möjlighet att ansöka om EU-lån, som till viss del garanteras av Europeiska Investeringsfonden (EIF) och bara kräver ett borgensåtagande på 20 procent av lånebeloppet. 

Men det förutsätter att företaget uppfyller vissa krav.

EU-lån beviljas bara om aktiebolaget

 • Har max nio anställda
 • Har max 20 miljoner kronor i omsättning
 • Har max 20 miljoner kronor i totala tillgångar
 • Har minst ett fastställt och registrerat bokslut

Värt att nämna är att EU-lån har ett maxbelopp på 500 000 kronor, så har ni behov av större lån än så är det alltså ett vanligt företagslån som gäller.

Vad krävs för att få företagslån för aktiebolag?

 • Den som ansöker om lånet måste ha en ledande roll i företaget.
 • Företaget måste vara registrerat i Sverige.
 • En eller flera styrelsemedlemmar ska gå in som personlig borgen.
 • Företaget ska i regel ha en viss omsättning (minimigränsen skiljer sig beroende på om bolaget är privat eller publikt, och även mellan olika långivare)

Kraven vi listar här ovanför är mer eller mindre grundläggande, men exakt vad som gäller kan variera mellan olika banker och långivare. Vissa långivare gör till exempel även en djupare bedömning av företagsägarens (eller ägarnas) privatekonomi och tidigare erfarenheter, och andra kan kräva att företaget har en revisor som hjälper till med ekonomin. Ibland kan du också behöva visa upp en affärsplan med en budget och tydlig återbetalningsplan för hur mycket företaget kommer kunna betala på lånet varje månad.

Kan ett aktiebolag med betalningsanmärkningar få företagslån?

Ja, aktiebolag med betalningsanmärkningar kan bli beviljade företagslån, men det kommer troligtvis att bli svårare eftersom det är en faktor som sänker kreditvärdigheten och ur bankens perspektiv kan tyda på tidigare betalningssvårigheter. Men om kreditprövningen visar att företagets ekonomi och betalningsförmåga är god i övrigt, och anmärkningarna är tillräckligt gamla (i regel minst sex månader), finns det goda chanser att få lån trots betalningsanmärkningar.

Långivare som beviljar företagslån till aktiebolag med betalningsanmärkning

LångivareMaxbeloppUtbetalningRänta
Krea30 milj. kr1-5 dagarIndividuell
OPR Företagslån1 milj. kr1-2 dagarIndividuell
Qred2 milj. kr1-2 dagarIndividuell
Zmarta företagslån5 milj. kr1-3 dagarIndividuell
Capcito15 milj. kr1-2 dagarIndividuell
Froda15 milj. kr1-2 dagarIndividuell
CapitalBox3,5 milj. kr1-2 dagarIndividuell
Creddo10 milj. kr1-5 dagarIndividuell

Hur sätts räntan på företagslån till aktiebolag?

Banker och långivare sätter räntan på företagslån individuellt utifrån sin bedömning av företagets kreditvärdighet och ekonomiska förutsättningar i stort. Informationen från kreditupplysningen använder de för att beräkna hur stor risk som finns för att företaget inte kommer kunna betala tillbaka pengarna. Ju lägre risk ditt företag utgör, desto lägre ränta har ni chans att få.

Är räntan på företagslån för aktiebolag bunden eller rörlig?

Räntan på företagslån kan vara både bunden och rörlig, men det senare är betydligt vanligare. Med fast ränta på företagslånet kan räntekostnaderna varken sänkas eller höjas under bindningstiden (oavsett svängningar på räntemarknaden) och du med andra ord vet exakt hur mycket du ska betala under hela låneperioden. Återbetalningstiden för ett företagslån med fast ränta ligger vanligtvis på ett till fem år.  

Visste du? Det finns ofta möjlighet att teckna företagslån med räntetak, vilket innebär att räntan aldrig kan överstiga en viss nivå trots att räntan är rörlig. Samtidigt kan man fortfarande gynnas av eventuella räntesänkningar. En extra avgift tillkommer dock, och lånet binds även på en viss tid och kan under den perioden inte lösas i förväg.

Med rörlig ränta kan räntekostnaderna bli både högre och lägre under vissa perioder, beroende på om styrräntan höjs eller sänks. Det går alltså inte att säga exakt hur höga eller låga kostnaderna för lånet blir varje månad. Rörlig ränta har historiskt sett varit det billigaste alternativet, men det beror helt på hur det aktuella ränteläget ser ut.

Viktigt att tänka på när man ansöker om företagslån för aktiebolag

 • Ta fram en tydlig plan för vad pengarna ska användas till. Det är viktigt att ha helt klart för sig vad pengarna ska gå till för att kunna sätta en budget och börja räkna på vad ni har råd med, så det första steget är att ta fram en tydlig plan. Vissa långivare kan också kräva att det finns en sådan plan för att de ska bevilja företaget ett lån.
 • Gå igenom företagets ekonomi. Se över företagets kreditvärdighet och ekonomi, och även hur den eventuella borgensmannens betalningsförmåga ser ut. Detta är avgörande för hur stort lån och vilken ränta ni har möjlighet att få.
 • Sätt upp en återbetalningsplan. Sätt även upp en plan för återbetalningen av lånet, och räkna med god marginal. Då har ni möjlighet att klara avbetalningen även om räntan skulle stiga eller företagets affärer inte går som planerat.
 • Räkna på totalkostnaden för företagslån. När du räknar på lånekostnaderna för företagslånet är det totalkostnaden du ska fokusera på. Förutom själva räntesatsen måste även eventuella uppläggnings- och administrationsavgifter tas med i beräkningen.
 • Jämför företagslån hos flera olika långivare. För att få företagslånet med lägsta möjliga ränta och bästa möjliga villkor utifrån ditt aktiebolags förutsättningar gäller det att jämföra erbjudanden från flera olika långivare. Och det gör du snabbt och smidigt med hjälp av tabellen högst upp på sidan. 

Kan aktiebolag få företagslån utan UC?

Ja, det finns flera långivare som erbjuder företagslån för aktiebolag och inte använder UC. Det vanligaste kreditupplysningsföretaget i det här segmentet av lånemarknaden (förutom UC) är Creditsafe, men det finns även vissa långivare som använder Dun & Bradstreet. Det som är viktigt att komma ihåg är att lån utan UC alltså inte betyder att det inte görs någon kreditprövning alls, utan bara att långivaren går via ett annat kreditupplysningsföretag.

När det gäller företagslån för aktiebolag är det först och främst företagets kreditvärdighet som prövas, men eftersom ett företagslån i de flesta fall kräver personlig borgen görs ofta även en kreditprövning på borgensmannen.

Långivare utan UC som erbjuder företagslån för aktiebolag

LångivareMaxbeloppUtbetalningRänta
OPR Företagslån1 milj. kr1-2 dagarIndividuell
Qred2 milj. kr1-2 dagarIndividuell
Capcito15 milj. kr1-2 dagarIndividuell
Froda15 milj. kr1-2 dagarIndividuell

Källor

Vanliga frågor om företagslån för aktiebolag

Vem kan teckna företagslånet till mitt aktiebolag?

Eftersom aktiebolaget är en juridisk person kan styrelsemedlemmar, ägare eller ledare för företaget teckna företagslånet.

Kan ett nystartat aktiebolag få företagslån?

Ja, nystartade aktiebolag kan få företagslån, men det kan bli svårare eftersom omsättningen troligtvis är relativt låg och kapitaltillgångarna små. För att ett nystartat aktiebolag ska beviljas lån krävs i princip alltid personlig borgen.

Är företagslån för aktiebolag avdragsgilla?

Ja, när man tar lån till aktiebolaget är alla lånekostnader avdragsgilla.

Vem ska gå in som personlig borgen när man tar företagslån till aktiebolag?

I de flesta fall är det företagets ägare som ska gå i personlig borgen för företagslånet, eller någon annan i styrelsen med god ekonomi och kreditvärdighet.

Hur mycket kan man låna till ett aktiebolag?

Ett ”genomsnittligt företag” kan generellt låna mellan 10 och 30 procent av årsomsättningen, men exakt hur mycket ditt aktiebolag får låna beror på långivarens bedömning av företagets ekonomiska förutsättningar och kreditvärdighet.