Så fungerar företagslån för aktiebolag

Det är väldigt vanligt att aktiebolag lånar pengar, och det är inte helt ovanligt att aktiebolag tecknar företagslån för att få ett extra tillskott i kassan. När ett aktiebolag tecknar ett företagslån är det bolaget som är ytterst ansvarigt för att lånet återbetalas. Ägaren har alltså inget personligt ansvar.

Innan du tecknar ett företagslån bör du jämföra ränta och villkor för att du ska få ett så fördelaktigt lån som möjligt. Använd jämförelsetabellen ovan för att se vilka långivare som kan erbjuda dig bäst villkor.

Vad kan aktiebolag ta företagslån till?

Det finns flera anledningar till att ett aktiebolag tar ett företagslån. Det kan handla om allt från att få igång verksamheten, utveckla verksamheten eller täcka tillfälliga likviditetsproblem. 

Det finns flera aktiebolag som tar företagslån för att investera i materiella tillgångar som till exempel maskiner eller varor och produkter. Maskiner och lagervaror kan även användas som säkerhet för företagslånet. 

Exempel på när aktiebolag kan behöva ta ett företagslån

 • Investera i maskiner eller annan utrustning för att få igång verksamheten
 • Täcka projektkostnader där företaget får betalt av kunden först efter leverans
 • Renovering av lokaler
 • Marknadsföring
 • Ta fram nya produkter eller tjänster

Vem kan teckna företagslån till aktiebolag?

Eftersom aktiebolaget är en juridisk person kan styrelsemedlemmar, ägare eller ledare för företaget teckna företagslån för aktiebolaget. Det är vanligt att långivaren vill att ägaren till aktiebolaget eller en styrelsemedlem som har en bra ekonomi går i borgen för lånet. Förutom det finns det flera vanliga krav för aktiebolag som vill teckna företagslån.

Vad krävs för att få företagslån till aktiebolag?

För att ett aktiebolag ska få ett företagslån måste långivaren först göra en bedömning av företagets återbetalningsförmåga. Det krävs att långivaren får all nödvändig information som resultat- och balansräkning och företagets bokslut.

Är aktiebolaget nystartat kan långivaren inte få den informationen. Då måste man i stället kunna övertyga långivaren om den framtida lönsamheten i företaget. I det fallet är det bra om man kan visa upp en realistisk affärsplan.

Vanliga krav för att teckna företagslån

 • Den som ansöker om lånet måste ha en ledande roll i företaget.
 • Företaget måste vara registrerat i Sverige.
 • Du måste ange en borgensman eller annan form av säkerhet.
 • Långivaren kan kräva en viss omsättning.

Andra faktorer som långivaren kan titta på när de beviljar företagslån

 • Företagets ägare. Långivaren tittar på vilka tidigare erfarenheter företagets ägare har, hur företagsägarens privatekonomi ser ut och vilken utbildning företagsägaren har.
 • Revisor. En del långivare kan kräva att företaget får professionell hjälp med företagets ekonomi. Det är alltid bra att kunna visa att det finns en ekonomiskt kunnig person kopplad till företaget.
 • Affärsplan. Gör en realistisk affärsplan med en budget och en tydlig återbetalningsplan där du visar hur mycket du kan betala tillbaka på lånet varje månad. 

Det finns långivare som har ännu fler krav liksom långivare som har färre krav. Generellt sett har det under de senaste åren blivit allt tuffare att få större företagslån till bra ränta och schyssta villkor. 

Vad kostar ett företagslån?

Den totala kostnaden för ett företagslån styrs av räntan, återbetalningstiden och andra avgifter som kan tillkomma. Räntan sätts utifrån företagets ekonomi. Den totala kostnaden för ditt företagslån blir oftast dyrare om du väljer en längre återbetalningstid. Men genom att välja en kortare återbetalningstid går det att minska företagslånets totala kostnad något. 

Exempel: Du tar ett företagslån på 100 000 kronor. Räntan är 2,5 procent och återbetalningstiden är 6 månader. Utöver det tillkommer det inga andra avgifter. Amorteringen blir 16 667 kronor per månad och räntekostnaden blir 2 500 kronor per månad. Det totala månadsbeloppet att betala tillbaka blir 19 167 kronor och den totala kostnaden för lånet blir 15 000 kronor.

Vad är räntan på företagslån till aktiebolag?

Räntan på ett företagslån till ett aktiebolag sätts helt individuellt utifrån företagets ekonomiska förutsättningar och de riskfaktorer som finns. Räntan är en procentandel på lånebeloppet och ju större risk låntagaren tar, desto högre blir räntan.

Ibland kan det gå att förhandla ner räntan om du kan lämna en säkerhet för lånet. En säkerhet eller en borgensman leder i regel till lägre ränta. 

Det finns olika typer av räntor för företagslån. Det vanligaste är att räntan är fast eller rörlig. Men det finns långivare som erbjuder räntefria lån och företagslån med rörlig ränta med räntetak.

Företagslån med fast ränta

Företagslån som har fast ränta är låst till ett viss belopp. Räntan kan varken sänkas eller höjas och du vet hur mycket du måste betala under hela låneperioden. Återbetalningstiden för ett företagslån med fast ränta ligger vanligtvis på ett till fem år. 

Fördelar med fast ränta

 • Du är skyddad mot att räntan går upp.
 • Du vet vad du ska betala varje månad.
 • Du betalar en mindre kostnad om räntan stiger än om du haft ett lån med rörlig ränta.

Nackdelar med fast ränta

 • Oftast högre månadskostnad.
 • Du får inte ta del av räntesänkningar.
 • Kan tillkomma avgifter om du vill lösa lånet i förtid.

Företagslån med rörlig ränta

Företagslån som har en rörlig ränta följer marknadsräntan. Om räntan stiger blir lånet dyrare och om räntan sjunker blir lånet billigare. Eftersom räntan kan förändras vet du inte exakt hur mycket du ska betala tillbaka på lånet varje månad.

Fördelar med rörlig ränta

 • Rörlig ränta är oftast det billigaste alternativet.
 • Företaget kan spara mycket pengar om räntan sjunker.
 • Lånet kan när som helst lösas utan att det tillkommer extra kostnader.

Nackdelar med rörlig ränta

 • Svårt att veta vad månadskostnaden blir i förväg.
 • Kostnaden för lånet ökar om räntan stiger.
 • Måste ha ett sparkapital för att klara eventuella räntehöjningar.

Företagslån med räntetak

Ett företagslån med räntetak har en rörlig ränta men räntan kan inte stiga över en viss nivå. Om räntetaket är 5 procent så kan inte ränta stiga till över 5 procent.

Lån med räntetak är en trygghet för företaget eftersom räntan aldrig kan höjas över en viss nivå. Samtidigt får företaget ta del av räntesänkningar.

Fördelar med räntetak

 • Företaget kan ta del av räntesänkningar.
 • Det går att göra en budget och beräkna den högsta månadskostnaden.

Nackdelar med räntetak

 • Företagslånet binds till en viss tid så det går inte att lösa i förväg.
 • Det tillkommer en extrakostnad för lån med räntetak.

Räntefritt företagslån

Räntefria företagslån är räntefria på så vis att den nominella räntan är noll. Men det innebär egentligen inte att lånet är gratis. Långivaren tar ut andra avgifter i stället för att skriva att det är ränta på lånet.

Räntefria lån har ett fast belopp som återbetalas varje månad. Månadsbeloppet baseras på hur mycket du har lånat och hur lång återbetalningstid du väljer. En längre återbetalningstid kan ge en lägre månadsavgift, men eftersom återbetalningstiden är längre blir den totala lånekostnaden oftast högre.

Fördelen med ett räntefritt företagslån är att företaget betalar tillbaka ett fast belopp varje månad. Nackdelen är att det inte finns någon flexibilitet i kostnaden för lånet. 

Hur mycket kan ett aktiebolag låna?

Företagets kreditvärdighet och återbetalningsförmåga avgör hur mycket företaget får låna. Storleken på företagslånet ska stå i proportion till vinsten och omsättningen i ett aktiebolag.

Man bör inte låna mer än vad företaget omsätter varje månad. Om ditt företag omsätter 500 000 kronor per månad kommer företaget troligtvis inte att bli beviljad ett lån på mer än 500 000 kronor.

Om du ska låna ett större belopp kan långivaren även ta hänsyn till vad du ska använda lånet till och om det kan skapa ett större värde för företaget och göra en bedömning utifrån det. 

Så ansöker du om ett företagslån till ett aktiebolag

Du ansöker enklast om ett företagslån till ett aktiebolag direkt på långivarens hemsida. Där fyller du i de uppgifter som efterfrågas. Du kan behöva kompletttera din ansökan med resultat- och balansräkning och en budget eller affärsplan beroende på hur mycket du vill låna.

Ansökningsprocessen för ett företagslån för aktiebolag

 1. Ange hur mycket du vill låna och önskad återbetalningstid.
 2. Fyll i alla uppgifter som efterfrågas om företaget.
 3. Signera din ansökan med BankID.
 4. Långivaren återkommer till dig med ett förslag.

Innan du tecknar ett företagslån bör du jämföra ränta och villkor hos olika långivare. Tänk på att om du själv ansöker om ett företagslån hos flera olika långivare kommer det att göras flera kreditupplysningar på företaget. Använd vår jämförelsetabell ovan för att se vilken ränta du kan få på ditt företagslån. 

Vad är ett aktiebolag?

Aktiebolag är den vanligaste företagsformen. Aktiebolag kan bildas av en eller flera personer och räknas som en juridisk person. Det innebär att aktiebolaget har samma rättigheter och skyldigheter som en fysisk person och kan därmed teckna lån till företaget.

Eftersom aktiebolaget är en juridisk person blir inte aktieägarna personligt betalningsansvariga. Det gör att du som privatperson aldrig behöver oroa dig för att du ska bli återbetalningsskyldig för ett företagslån. 

Vad krävs för att starta ett aktiebolag? 

För att starta ett aktiebolag måste du ha ett aktiekapital på 25 000 kronor i privata företag. Om det är ett publikt aktiebolag krävs det ett aktiekapital på 500 000 kronor.

Aktiekapitalet kan användas i företagets verksamhet. Men om mer än hälften av aktiekapitalet förbrukas kan aktieägarna bli personligt ansvariga för företagets skulder. Det kan leda till att aktieägarna måste sätta bolaget i konkurs.

I aktiebolaget måste det finnas 

 • En firmatecknare
 • En ordförande
 • En verkställande direktör
 • En styrelse
 • Aktieägare

Aktiebolaget måste varje år skicka in en årsredovisning till Bolagsverket. Det måste finnas en aktiebok över aktieägarna i företaget som styrelsen har upprättat.

Aktiebolaget styrs av en bolagsstämma. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i aktiebolaget och i bolagsstämman beslutar aktieägarna hur företaget ska drivas enligt de lagar och regler som finns. 

Hur startar man ett aktiebolag?

När du startar ett aktiebolag måste du

 • Skriva en stiftelseurkund. Stiftelseurkunden är ett dokument som visar att du har bestämt dig för att starta ett aktiebolag. Dokumentet skickas till Bolagsverket. 
 • Skriva en bolagsordning. Bolagsordningen är företagets samling med regler. Bolagsordningen innehåller bland annat företagets namn, företagets placering, verksamheten, styrelseledamöter, registrerat aktiekapital med mera. 
 • Välja ett företagsnamn. Företagsnamnet måste innehålla ordet aktiebolag eller AB och namnet skyddas i hela landet. Företagsnamnet ska beskriva verksamheten och var verksamheten finns, till exempel Sten och kross i Uppsala AB.
 • Sätta in 25 000 kronor på företagets konto i aktiekapital eller tillgångar som uppgår till 25 000 kronor. Aktiekapitalet är en trygghet för bolaget och kan användas för att investera i bolaget men man bör inte använda mer än hälften av aktiekapitalet.