Tips & Råd

Det är otroligt mycket att hålla koll på när man startar ett företag eftersom att man ständigt har många bollar i luften. Har du tänkt starta ett eget företag är det bra att du redan nu blir varse om att det är viktigt att man ständigt har ett öga på företagets likviditet. Ett alternativ om det finns ont om kapital i företaget eller om du vill se företaget tillväxttakt öka är att ta ett företagslån till ditt nystartade företag. Det kan även vara fördelaktigt att lägga upp en budget för verksamheten för att hålla koll på företagets ekonomin. Det finns fler tips än vad många tror på hur du på bästa sätt håller koll på och öka företagets likviditet. I denna artikeln sammanfattar vi de viktigaste.

1. Se över dina kostnader

Vanligtvis är det lättare att sänka sina kostnader än att påverka försäljningen. För att du ska ha en så bra uppfattning som möjligt över dina likvida medel och för att du ska kunna öka dessa är det viktigt att du har en bra överblick över vilka fasta och rörliga kostnader företaget har. Kanske finns det kostnader du kan eliminera eller minska.

Det är också bra att du har koll på företagets kostnader om du i framtiden vill ta ett företagslån. Detta då lånegivaren vill förhöra sig om att du är medveten om företagets utgifter. Dessutom kan företagets kostnader och utgifter i förhållande till företagets intäkter påverkar företagets kreditrisk.

2. Upprätta en likviditetsbudget

Det är en sak att i slutet av månaden göra en vinst, men det är en annan sak att se till att man under månaden har tillgång till likvida medel. Genom att utföra en rimlig likviditetsbudget kan du förutse hur företagets kassa kommer se ut under månaden och när det kommer uppstå kritiska situationer. Det blir på så sätt lättare att planera inför dessa eller arbeta för att undvika dem.

Har du inte redan gjort en likviditetsbudget är det i hög tid att du gör det. Precis som att det är viktigt att du har koll på företagets kostnader när du ska ansöka om ett företagslån är det nödvändigt att du kan visa upp en likviditetsbudget för lånegivaren när du ansöker om lån för större investeringar till företaget. desto mer utförlig likviditetsbudget desto större är chansen att du får låneansökan beviljad.

3. Skaffa fördelaktiga företagslån

Har du inte tillräckligt med kapital i uppstartsfasen kan det vara fördelaktigt att ta ett företagslån för att ge företaget en knuff i ryggen till en ökad tillväxt. Genom att jämföra olika lånegivares starta eget-lån kan du hitta det företagslån med en ränta och amorteringskrav som passar företagets ekonomiska situation bäst.

Om du planerar  ett lån är det bra att du har i åtanke att man måste vara ute i god tid. Om du beräknar att företaget i augusti kommer få likviditets brist är det bra att du redan i januari ansöker om lån. Du gör då ett seriösare intryck än om du i juli kommer springandes med andan i halsen och ansöker om lån precis när räkningarna ska betalas.

4. Fakturera snabbare

När du skriver nya avtal kan du ändra till 10 eller 14 dagars betalningstid beroende på vilket som passar bäst. Vid stora leveranser till kunden med ett slutbetalningsdatum som ligger långt fram kan du även be kunden delbetala i förskott. Var noga med att markera fakturans förfallodatum när du utfärdar en faktura och var snabb med att skicka ut en påminnelse om fakturan inte betalas. Genom att ha en kortare betalningstid kan du säkerställa att det ständigt finns likvida medel i företaget.