Vad är ett företagslån?

Ett företagslån är ett lån som ett företag kan ta för att göra investeringar, expandera eller lösa tillfälliga likviditetsproblem. Det är en extern investering och ett sätt för företaget att utvidga verksamheten.

När ett företag tar ett företagslån ingår företaget ett avtal med en bank eller långivare. Företagslån läggs upp ett visst antal år. Löptiden för ett företagslån är vanligtvis fem till sex år.

Tänk på! Du bör inte ansöka om ett företagslån om företaget går dåligt. Ett företagslån är ingen långsiktigt lösning utan ska ses om ett tillfälligt tillskott. Om det går dåligt behöver ni snarare se över företagsverksamheten.

Så hittar du det bästa företagslånet

När man letar efter ett företagslån gäller det att anpassa lånet efter sina egna förutsättningar. Räntan är alltid viktig och du bör sträva efter att ha en så låg ränta som möjligt. För att hitta det bästa lånet för dig måste du därför jämföra långivarnas räntor och villkor, till exempel med hjälp av tabellen högst upp på den här sidan.

Utgå från räntan när du jämför långivare

Räntan är i de flesta fallen det som främst avgör totalkostnaden för lånet. I fallet med företagslån kan anledningen till att du lånar skilja sig, vilket även påverkar räntan. Ska du täcka upp för en kortsiktig ekonomisk förlust kan du exempelvis behöva betala en högre ränta om lånet har en kort återbetalningstid.

Därmed är räntan en viktig faktor, men lånesituationen är även avgörande för att bedöma vad som är en bra ränta.

Räntan beror på vilken typ av lån du söker

Tänk dock på att räntan även påverkas av vilken typ av lån du söker. Är det ett kortsiktigt lån kan du exempelvis vilja ha en kort återbetalningstid. Om lånet ska betalas av under en längre tid kan det vara klokt att välja ett lån med lång återbetalningstid till en låg månadskostnad.

Om ditt lån blir beviljat beror till stor del på hur ett eventuellt omsättningskrav ser ut, men långivaren kan även ställa krav på att företaget ska ha funnits under en viss tid.

Kontrollera att ditt företag klarar långivarens krav innan du ansöker

Det absolut viktigaste vid ett företagslån är att långivaren beviljar din ansökan. De flesta långivare ställer flera krav på ditt företag. Vanliga krav är att företagets omsättning ska ligga över en viss nivå eller att företaget måste ha varit verksamt under en visst tid.

Det är därför viktigt att du läser kraven för att få ett företagslån. Lever ditt företag inte upp till kraven är det bortkastad tid att fortsätta att utreda långivaren. Hitta i stället en långivare som specialiserar sig på din typ av företag. De har oftast även en större förståelse för din situation.

Tänk på! Flera krav kan ställas vid ett företagslån, bland annat kan krav på att företaget omsätter ett visst belopp uppkomma.

Vilka bolag kan ansöka om företagslån?

Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor kan ta ett företagslån. När man ansöker om ett företagslån kan man i många fall behöva en personlig borgen, oavsett bolagsform.

Personlig borgen innebär att en eller flera personer i företaget blir borgensmän. Om företaget inte kan betala tillbaka lånet blir borgensmännen betalningsansvariga.

Kan man ta ett företagslån utan att amortera?

Ett företagslån ska återbetalas inom en avtalad tidsperiod. För att kunna återbetala lånet inom den avtalade tidsperioden måste du amortera på lånet. Det är företagslånets storlek och vilken långivare ni har som avgör hur mycket ni ska amortera.

Hur hög ränta är det på företagslån?

Räntan på ett företagslån varierar beroende vilken bank eller långivare du väljer och om lånet har rörlig ränta, fast ränta eller om det är ett företagslån med räntetak.

Eftersom många aktörer på marknaden erbjuder företagslån kan du pressa ner räntan genom att ”spela ut dem” mot varandra. 

Företagslån kan ha olika typer av ränta

  • Rörlig ränta. Om ditt företagslån har rörlig ränta blir räntekostnaden högre om räntan stiger och lägre om räntan faller. En del banker kan erbjuda olika typer av företagslån med rörlig ränta. Ett företagslån med förnärvaranderänta är en flexibel räntebas. Banken kan när som helst justera räntan. Om företagslånet har en kort fast ränta binds räntan någon månad. Därefter justerar man räntan och binder den under ytterligare någon månad.
  • Fast ränta. Företagslån med fast ränta skyddar företaget mot ränteuppgångar och garanterar villkoren under hela avtalstiden. Det är en trygg finansieringslösning som är säker och gör det möjligt att göra offensiva investeringar.
  • Företagslån med räntetak. Ett företagslån med räntetak har en rörlig ränta men med en högsta räntenivå. Räntan kan under avtalstiden gå upp och ner, men den kan aldrig överstiga takräntan.