Vad är ett företagslån?

Ett företagslån är ett lån som ett företag kan ta för att göra investeringar, expandera eller lösa tillfälliga likviditetsproblem. Ett företagslån är en extern investering och ett sätt för företaget att utvidga verksamheten.

När ett företag tar ett företagslån ingår företaget ett avtal med en bank eller långivare. Företagslån läggs upp ett visst antal år. Löptiden för ett företagslån är vanligtvis fem till sex år.

Företagslån kan tas av aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor. När man ansöker om ett företagslån kan det i många fall krävas en personlig borgen oavsett bolagsform.

Personlig borgen innebär att en eller flera personer i företaget blir borgensmän. Om företaget inte kan betala tillbaka lånet blir borgensmännen betalningsansvariga.

Hur hög ränta är det på företagslån?

Räntan på ett företagslån varierar beroende vilken bank eller långivare du väljer och om lånet har rörlig ränta, fast ränta eller om det är ett företagslån med räntetak.

Eftersom det finns många aktörer på marknaden som erbjuder företagslån kan du pressa ner räntan genom att ”spela ut dem” mot varandra. En grundregel är att försöka få så låg ränta som möjligt.

Företagslån kan ha olika typer av ränta

  • Rörlig ränta. Om ditt företagslån har rörlig ränta blir räntekostnaden högre om räntan stiger och lägre om räntan faller. En del banker kan erbjuda olika typer av företagslån med rörlig ränta. Ett företagslån med förnärvaranderänta är en flexibel räntebas. Banken kan när som helst justera räntan. Om företagslånet har en kort fast ränta binds räntan någon månad. Därefter justeras räntan och binds under ytterligare någon månad.
  • Fast ränta. Företagslån med fast ränta skyddar företaget mot ränteuppgångar och garanterar villkoren under hela avtalstiden. Det är en trygg finansieringslösning som är säker och gör det möjligt att göra offensiva investeringar.
  • Företagslån med räntetak. Ett företagslån med räntetak har en rörlig ränta men med en högsta räntenivå. Räntan kan under avtalstiden gå upp och ner, men den kan aldrig överstiga takräntan.

Kan man ansöka om företagslån utan UC?

Ja, du kan ansöka om ett företagslån utan att det görs en kreditupplysning hos UC. Om företaget vill undvika att det görs en kreditupplysning hos UC kan företaget ansöka om lån hos långivare som använder Bisnode eller Creditsafe.

Kan man ta ett företagslån utan säkerhet?

Du kan ta ett företagslån utan säkerhet, men det beror lite på dina förutsättningar och hur stort lånet är.

Ett traditionellt banklån och större företagslån kräver oftast att du har en säkerhet och en personlig borgensförbindelse. Vanligtvis är borgensmannen ägare eller styrelseledamot. Borgensmannen garanterar att återbetalningen av lånet sköts. Kostnaderna för ett lån med säkerhet blir oftast lägre än kostnaderna för ett lån utan säkerhet.

Tips! Det går att hitta externa borgensmän som tar på sig betalningsansvaret så att du slipper personlig borgen. Däremot går det inte att undvika personlig borgen om du har en enskild firma eller handelsbolag. I de bolagsformerna har du ett personligt betalningsansvar eftersom det inte är något skillnad mellan person och företag i juridisk mening.

Ska du ta ett mindre lån till investeringar krävs det däremot oftast inte någon säkerhet. Då brukar det vanligtvis räcka med en personlig borgen.

Det börjar bli mer och mer vanligt att söka företagslån utan säkerhet eftersom det är så lätt att ansöka. Tack vare digitala processer och system kan du på bara några minuter ansöka om företagslån online och få svar inom någon timme.

När kan det vara bra att ta ett företagslån?

Det kan vara bra att ta ett företagslån om företaget behöver ett extra tillskott i kassan för att till exempel expandera eller göra lite större inköp. För att företaget ska kunna utvecklas kan det ibland vara nödvändigt att ta ett företagslån om det saknas nödvändigt kapital.

När ska man inte ansöka om ett företagslån?

Du bör inte ansöka om ett företagslån om företaget går dåligt. Ett företagslån är ingen långsiktigt lösning utan ska ses om ett tillfälligt tillskott. Om det går dåligt behöver företagsverksamheten ses över.

Kan man ta ett företagslån utan att amortera?

Ett företagslån ska återbetalas inom en avtalad tidsperiod. För att kunna återbetala lånet inom den avtalade tidsperioden krävs det att du amorterar på lånet.

Företagslånets storlek och vilken långivare företaget har avgör hur mycket företaget måste amortera.