Factoring

Factoring är ett alternativ till företagslån för företag som snabbt behöver förbättra sin likviditet. Genom att belåna/sälja sina fakturor till finansbolag eller banker får företaget snabbare in de pengar som behövs för att finansiera verksamheten. Med snabb tillgång till likvida medel kan det bli lättare för ditt företag att skydda sig mot plötslig likviditetsbrist eller andra ekonomiska problem. Factoring kan även benämnas fakturabelåning.

Factoring vanligast bland mindre företag

Pengar, likvida medel, behövs för att ett företag ska klara av sin löpande verksamhet. Som företagare är det inte helt ovanligt att skicka ut en faktura för att sedan på vänta månader innan betalningen sker. Factoring innebär här en stor fördel i det att ditt företag inte behöver vänta på att få sina tillgångar (kundfordringar) omsatta till likvida medel (pengar). För mindre företag kan det göra stor skillnad som innebär större ekonomisk stabilitet och mer konkurrenskraft. För mindre företag kan factoring även innebära stora skillnader för de administrativa kostnaderna.

Tänk på! Genom att använda sig av factoring kan både tid och pengar frigöras för att användas till annat än att driva in fakturor från kunder som slarvar med sin betalning. Om företaget har ont om likviditet kan även företagslån vara ett bra alternativ. Om du ska låna pengar bör du alltid jämföra företagslån från olika långivare innan du ansöker om ett.

Factoring kan även för att ge dig extra trygghet. Många finansbolag garanterar nämligen att du får betalt för din faktura och att de själva istället står för kreditrisken. Du kan med andra ord få betalt för fakturor som i slutändan inte betalas av företaget som du fakturerat.

Viktigt att upplysa kunden om factoringavtal

Väljer du att sälja vidare kundfordringar/fakturor så är det viktigt att du upplyser kunden i fråga om detta. Det kan även vara en god idé att förklara för kunden varför fakturan har sålts vidare. Risken finns annars att kunden känner att du inte litar på det avtal ni ingått. God likviditet är viktigt kanske ännu viktigare är starka affärsrelationer.