Vilka villkor och krav finns för företagslån?

Villkoren och kraven för företagslån varierar beroende på vilken långivare du väljer. Villkoren sätts oftast individuellt utifrån företagets kreditvärdighet och ekonomiska förutsättningar. De står alltid i avtalet, och därför är det viktigt att du läser igenom villkoren noga innan du godkänner och skriver under avtalet för ditt företagslån så att du vet vad som gäller.

Kraven för att bli beviljad ett företagslån varierar mellan olika långivare. Två vanliga krav är att företaget måste ha en registrerad bolagsform hos Bolagsverket och kunna uppge en borgensman.

Vanliga villkor för företagslån

De vanligaste villkoren som står i avtalet är ränta och återbetalningstid.

Ränta

Räntan sätts helt individuellt utifrån företagets ekonomiska förutsättningar och hur riskfyllt det är för långivaren att bevilja lånet. Nya företag eller företag som inte har en stabil ekonomi med jämnt kassaflöde innebär en hög risk, vilket oftast innebär en högre ränta. Ett företag med god ekonomi och bra återbetalningsförmåga innebär däremot oftast en lägre risk för långivaren, och därför får ett sådant företag oftast lägre ränta.

Återbetalningstid

Återbetalningstiden är ett villkor mellan dig och långivaren om att du måste betala tillbaka lånet inom en viss tid. Återbetalningstiden sätts individuellt utifrån företagets ekonomi och företagslånets storlek. Ett större företagslån har oftast en längre återbetalningstid och ett mindre företagslån har oftast en kortare återbetalningstid. 

Vanliga krav för företagslån

Att ställa krav på den som ska låna pengar är ett sätt för långivaren att minska risken med sin utlåning. Kraven för att bli beviljad ett företagslån varierar mellan olika långivare, men det finns vissa generella krav som alla långivare har.

Generella krav för att få ett företagslån

  • Företaget måste ha en giltig bolagsform.
  • Företaget måste vara registrerat i Sverige.
  • Företaget måste ha ett svenskt bankkonto.
  • Företaget måste kunna uppge en borgensman.

Utöver de generella kraven kan långivaren även ställa andra krav på den som ansöker om ett företagslån.

Några andra krav som långivare kan ställa är att företaget:

  • Måste ha varit verksamt i minst 6 månader
  • Måste ha alla ägare bosatta i Sverige
  • Måste ha en viss omsättning
  • Inte får ha några betalningsanmräkningar
  • Måste ha minst ett bokslut
  • Måste vara en viss bolagsform (till exempel AB)