Så hittar du det bästa lånet för småföretag

Som småföretagare kan man ibland behöva ta ett företagslån för att till exempel investera i maskiner och varulager eller kunna utveckla sin verksamhet. Genom att jämföra olika erbjudanden i tabellen här ovanför kan du hitta ett lån med bra ränta och villkor.

Vad är ett småföretag?

Företag som har mellan 0 och 50 anställda räknas som småföretag. De vanligaste bolagsformerna bland småföretagare är aktiebolag och handelsbolag, men även enskilda firmor och kommanditbolag förekommer.

När kan det vara bra att ta ett företagslån?

Det finns flera tillfällen när det kan vara bra för småföretagare att ta ett företagslån. Det kan till exempel vara att man vill starta igång olika projekt eller överbrygga glappet mellan kostnader och intäkter.

Man kan behöva ta ett företagslån för att

 • Finansiera och starta upp nya projekt
 • Öka produktionen till följd av ökad efterfrågan
 • Klara av tillfälliga ekonomiska svackor

Om du som småföretagare ska ta ett företagslån bör du vara säker på att företagslånet fyller sitt syfte. Annars kan du riskera både företagets ekonomi, bolagsmännens ekonomi och de anställda på företaget. 

Vilka krav måste småföretagare uppfylla för att få företagslån?

Alla företag oavsett bolagsform måste uppfylla vissa krav för att kunna bli beviljade ett företagslån. Småföretag kan bestå av olika bolagsformer, och kraven mellan de olika bolagsformerna varierar. Kraven som ställs på aktiebolag ser lite annorlunda ut jämfört med kraven som ställs på en enskild firma som vill teckna ett företagslån.

Gemensamt för alla småföretag som vill ta ett företagslån är bolagets återbetalningsförmåga. Förutom det finns det även andra faktorer som styr om du får ta ett företagslån och hur mycket du får låna.

Krav som småföretagare kan behöva uppfylla för att få ett företagslån

 • Bra återbetalningsförmåga. Långivaren gör alltid en bedömning av företagets återbetalningsförmåga oavsett bolagsform. Återbetalningsförmågan är avgörande för att lånet ska beviljas. 
 • Lånebeloppets storlek. Långivaren tittar på om storleken på lånet är realistisk i förhållande till bolagets storlek och vad lånet ska användas till. 
 • God ekonomi och bra kreditvärdighet. Företagets ekonomiska situation är mycket viktig när långivaren ska bevilja ett företagslån. Långivaren gör alltid en kreditupplysning på företaget och ibland även på bolagsmannen innan de beviljar ett företagslån. 
 • Säkerhet för lånet. De flesta långivare vill gärna att du som företagare kan lämna någon form av säkerhet för företagslånet, men kraven varierar mellan olika bolagsformer. Chanserna att få en lägre ränta ökar om du kan lämna en säkerhet för ditt företagslån.
 • Borgensman. En del långivare kräver en eller flera borgensmän som säkerhet i stället för en fysisk säkerhet. Borgensmannen behöver inte ha någon koppling till företaget utan kan vara en helt utomstående person.

Vad ska småföretagare tänka på när de tar ett företagslån?

Det finns flera orsaker till att småföretagare ansöker om företagslån. Ekonomin hos småföretagare kan variera från månad till månad och ibland kan man behöva ta ett företagslån för att täcka glappet mellan intäkter och kostnader.

Innan du som småföretagare tar ett företagslån bör du jämföra villkoren hos olika långivare och se till att du får ett lån med villkor som passar syftet med lånet. Om du lånar pengar för att utveckla företagets verksamhet kan det ta tid innan du får avkastning på din investering, och då kan det vara bra att välja ett lån som har längre återbetalningstid.

Det kan vara svårt att få ett företagslån

Mindre företag kan ha svårt att få ett företagslån. Om du vill ta ett företagslån till en enskild firma måste du oftast lämna någon form av säkerhet. Om du vill ta ett företagslån till handelsbolag behöver du kanske lämna en säkerhet och en borgensman.

Det finns andra alternativ för att frigöra kapital än rena företagslån. Företag som har svårt att få ett företagslån kan till exempel sälja eller belåna sina kundfakturor för att frigöra kapital snabbt. Det kallas även för factoring.

Ett annat alternativ kan vara att ansöka om en checkkredit. En checkkredit fungerar som en ekonomisk buffert eller som ett kreditkort. Det kan vara smart att ha om du har en säsongsbetonad verksamhet eller om du måste ligga ute med pengar under en längre tid innan du får betalt för dina tjänster eller produkter. Företag som kan behöva en checkkredit för att ha en fungerande är verksamhet är till exempel byggföretag.

Så ökar du chansen att få ett företagslån

 • Gör en realistisk kalkyl. Gå igenom företagets ekonomi så att du inte lånar mer än vad du kan betala tillbaka. Ta med i kalkylen att månadsomsättningen kan variera. I kalkylen bör du räkna med lönekostnader, arbetsgivaravgifter, sociala avgifter och den statliga momsen.
 • Gör en tydlig återbetalningsplan. Gör en realistisk återbetalningsplan som sträcker sig mellan 6 och 12 månader, och planera hur mycket du kan betala tillbaka på lånet varje månad. 
 • Visa att bolagsmännen har en god ekonomi. Om du har en enskild firma eller ett handelsbolag är det bra om du kan visa att du och andra bolagsmän har en bra och stabil ekonomi.
 • Anlita en revisor. Det är bra att kunna visa att det finns en ekonomiskt kunnig person knuten till bolaget, även om det inte finns några krav på att företaget måste ha en revisor.
 • Visa att du kan lämna en säkerhet eller har en borgensman. Det är bra att kunna visa att du har en säkerhet för lånet eller en borgensman redan när du skickar in din låneansökan. Att lämna en säkerhet eller uppge en eller flera borgensmän ökar även chanserna att få en lägre ränta och bättre lånevillkor.

Hur ansöker jag om ett företagslån som småföretagare?

Du ansöker enklast om ett företagslån direkt på långivarens hemsida. Alternativt kan du ansöka om ett företagslån direkt via din företagsbank.

Men innan du ansöker om ett företagslån bör du jämföra räntan, villkor och andra avgifter för att hitta bästa företagslånet för ditt företag.

Så går det till att ansöka om företagslån

 1. Fyll i alla uppgifterna i låneansökan.
 2. Långivaren gör en individuell bedömning av företagets ekonomi och en kreditbedömning.
 3. Du kan behöva komplettera med ytterligare information som resultat- och balansräkning.
 4. Långivaren återkommer med förslag. 
 5. Om du accepterar förslaget får du skriva under ett låneavtal.
 6. Långivaren betalar ut företagslånet till företagskontot.

Vanlig information som långivaren vill ha i ansökan

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Lånebelopp
 • Bolagsmän
 • Finansiell information som bokslut eller resultat- och balansräkning
 • Affärsplan som visar vad lånet ska användas till
 • Budget
 • Säkerhet för lånet eller borgensman

Vad kostar ett företagslån för småföretagare?

Kostnaden för ett företagslån varierar beroende på olika faktorer. Men företagets ekonomiska förutsättningar är väldigt avgörande för vilken ränta och villkor ditt företag får.

Kostnaden för ett företagslån för småföretagare avgörs av följande

 • Företagets ekonomi och omsättning. Det är viktigt att kunna visa att företaget har en bra ekonomi och en bra omsättning med ett jämnt kassaflöde. För långivaren är det ett tecken på att företaget klarar av att betala tillbaka lånet. 
 • Företagets kreditvärdighet. En hög kreditvärdighet ökar chanserna att få en lägre ränta och bättre villkor. 
 • Företagets historia. Ett äldre etablerat företag med bra ekonomi och ett jämnt kassaflöde ökar chanserna att få bättre villkor än ett nyare företag med ojämnt kassaflöde. Det är lättare för äldre företag som kan uppvisa tidigare årsredovisningar och bokslut att få en lägre ränta än ett företag som inte har funnits så länge. 
 • Legitimerad revisor. Förtroendet för företaget ökar om man kan visa att man har en legitimerad revisor som sköter företagets ekonomi. 
 • Säkerhet eller borgensman. Genom att lämna en säkerhet i form av ett varulager, en fastighet eller en borgensman minskar riskerna för långivaren att bevilja ett företagslån. Det gör att dina chanser att få lägre ränta och bättre villkor ökar.