En checkkredit är en form av kontokredit. Checkkrediten består av ett fast belopp som du har tillgång till när du behöver pengar. Du kan använda checkkrediten till vad du vill. Med en checkkredit har du alltid tillgång till pengar och du slipper ansöka om ett lån varje gång du är i behov av kapital. Här kan du jämföra checkkrediter och hitta den som passar bäst för ditt företag.

Hur fungerar en checkkredit?

En checkkredit fungerar som en ekonomisk buffert. Med checkkrediten har du alltid tillgång till pengar om du behöver stärka din likviditet eller om du snabbt behöver tillgång till pengar för att betala leverantörer eller lösa andra skulder. Checkkrediten är alltid knuten till företagets konto. 

Du behöver bara ansöka om en checkkredit en gång. Därefter finns den alltid tillgänglig när du behöver den.

Checkkrediter på mindre belopp kräver oftast ingen personlig borgen. Däremot kan långivaren kräva en personlig borgen eller någon annan form av säkerhet när det handlar om större belopp.

Summan på checkkrediten bestäms av långivaren och företaget. Så länge du inte använder checkkrediten betalar du ingen ränta. Däremot tillkommer det en årsavgift på några procent av checkkreditens belopp.

När kan det vara bra att använda en checkkredit?

Det kan vara bra att använda en checkkredit om du har stora projekt där du måste ligga ute med pengar under en längre tid innan du kan fakturera din kund.

Det kan också vara bra att använda en checkkredit om det finns naturliga svängningar i din verksamhet, till exempel för att den är säsongsanpassad.

En checkkredit gör att du kan överbrygga glappet mellan kostnader och intäkter i företagets ekonomi.

Vad kostar en checkkredit?

Checkkrediten kostar olika mycket beroende på vilken långivare du väljer samt vilken ränta och eventuella andra avgifter som du måste betala. Du betalar bara ränta på den delen av checkkrediten som du har använt. Förutom räntan tillkommer det en årlig avgift som är ett par procent på checkkreditens hela belopp.

Tänk på! Även om du inte använder checkkrediten kostar den pengar. Om årskostnaden är 2 procent på beloppet kostar en checkkredit på 250 000 kronor 5 000 kronor per år.

Räntan på den checkkredit som du har använt ligger vanligtvis mellan 3 och 5 procent. Den årliga avgiften ligger vanligtvis mellan 0,5 och 2 procent på det totala beloppet.

Hur återbetalas checkkrediten?

Återbetalning av checkkrediten sker enligt avtal med långivaren. Vanligtvis betalar du tillbaka krediten månadsvis. Men du kan också återbetala hela den använda checkkrediten vid ett tillfälle.

När du har betalat tillbaka hela eller en del av checkkrediten som du har använt kan du använda den igen.

Kan ett nystartat företag få en checkkredit?

Ja, det finns långivare som beviljar nystartade företag en checkkredit. Checkkrediter till nystartade företag är oftast mindre än till företag som har funnits länge. Det beror på att nystartade företag oftast har ett mindre kapital och en mindre omsättning.

När ett nystartat företag ansöker om en checkkredit kan långivaren kräva någon form av säkerhet. En säkerhet för checkkrediten kan exempelvis vara varulager, en fastighet eller en personlig borgen.

Vad ska jag tänka på innan jag tecknar en checkkredit?

Innan du tecknar en checkkredit bör du jämföra olika banker och kreditgivare för att försäkra dig om att du får så bra villkor som möjligt. Framför allt bör du jämföra räntan och och den fasta avgiften för checkkrediten. De kan variera väldigt mycket mellan olika långivare.

Det är väldigt vanligt att företag måste lämna någon form av säkerhet. Innan du tecknar ett avtal bör du även tänka över vilken typ av säkerhet du vill använda för checkkrediten. Både räntan och den fasta avgiften påverkas av vilken typ av säkerhet du väljer att lämna.

Kräver långivaren någon säkerhet eller företagsinteckning för checkkrediten?

Ja, det finns långivare som kräver någon form av säkerhet när du ansöker om en checkkredit. Det är vanligt att långivaren kräver en personlig borgen. Säkerheten kan även bestå av inventarier eller varulager.

I vissa fall kan långivaren kräva att du gör en företagsinteckning. En företagsinteckning är en särskild säkerhet där företaget kan använda sitt varulager eller sin maskinpark som säkerhet för checkkrediten. 

Företagsinteckningen behöver inte vara knuten till en viss bestämd egendom utan egendomen kan skifta med tiden. Till exempel kan ett varulager ta slut så att man måste fylla på med nya varor, eller så kanske maskinerna i industrin måste bytas ut till nya eller andra maskiner.

Är det bättre att teckna en checkkredit än att ta ett företagslån?

Ja, i vissa fall kan det vara bättre att teckna en checkkredit i stället för att ta ett företagslån

Fördelen med en checkkredit är att du har en ekonomisk buffert som du kan använda när du behöver den och att du bara betalar ränta för den kredit som du har använt. Med en checkkredit kan du balansera företagets likviditet.

En checkkredit har oftast en lägre ränta än den ränta som nischbankerna kan erbjuda på företagslån.

Det är enkelt att betala tillbaka den kredit som du har använt eftersom den regleras automatiskt när du får betalt för dina kundfordringar. Och den kredit som du har använt och betalat tillbaka kan användas igen på nytt utan att du behöver ansöka om ny finansiering.