Vad är checkkredit?

Checkkredit (kallas även företagskredit) fungerar i princip som ett kreditkort, men i stället för att ha krediten knuten till ett fysiskt kort kopplas krediten till företagets konto. Ni ansöker och avtalar om ett visst kreditutrymme som ni kan utnyttja löpande efter behov. Ni har alltså möjlighet att röra er med högre belopp än vad som finns på kontot så länge som ni håller er inom kreditutrymmet.

Vanligtvis betalas krediten av när det görs inbetalningar till kontot och saldot hamnar på plus igen. Det finns dock checkkrediter som har något mer flexibla återbetalningsvillkor och låter er själva bestämma hur mycket ni ska betala av varje månad, även om det i de flesta fall finns ett visst lägsta belopp att ta hänsyn till.

Hur stor checkkredit just ditt företag kan få beror på era ekonomiska förutsättningar och betalningsförmåga, men teoretiskt sett går det att få kreditgränser på upp till flera miljoner kronor. Maxbeloppet för checkkredit varierar dock stort mellan långivarna.

Hur betalar man ränta på en checkkredit?

Till skillnad från ett företagslån (eller egentligen de flesta andra slags lån) behöver man bara betala ränta på den del av krediten som faktiskt utnyttjas, och inte på hela lånesumman. Vilken ränta ni får beror till stor del på långivarens bedömning av företagets ekonomiska förutsättningar och kreditvärdighet. Och här är faktorer som kassaflöde, vinster, försäljning, antal år som aktivt företag, antal kunder och eventuella skulder och betalningsanmärkningar avgörande. Ju lägre risk långivaren behöver ta, desto lägre blir i regel räntan för er som låntagare.

Fördelar med checkkredit

 • Ni betalar bara ränta på den del av krediten som ni använder.
 • Ni kan göra uttag när ni behöver och slipper ansöka om nytt lån varje gång.
 • Det finns ofta möjlighet att välja kredit i olika valutor.

Nackdelar med checkkredit

 • Ni måste alltid betala en kreditavgift oavsett om krediten används eller ej.
 • Inte optimalt för långsiktiga finansieringar.
 • ”Lätt” att börja leva utöver sina tillgångar.

Vad kan företaget använda en checkkredit till?

Ett företag kan till exempel använda en checkkredit för att balansera sin kortsiktiga betalningsförmåga (likviditeten). En checkkredit kan vara lösningen om ni kanske behöver täcka era utgifter i perioder då intäkterna inte riktigt räcker till. Eftersom checkkrediten låter företaget ”gå minus” upp till ett visst tak kan ni betala era utgifter innan intäkterna har kommit in.

I vissa fall används checkkrediter även för att bekosta större investeringar, till exempel inköp av ny utrustning eller rekrytering av ny personal.

Vilka är kraven för att få checkkredit?

 • Företaget måste ha en giltig bolagsform.
 • Minst en av företagsägarna ska vara bosatt i Sverige.
 • Företaget måste ha varit verksamt viss tid, i regel minst sex månader.
 • Företaget ska ha en viss omsättning (exakt hur stor kan variera mellan olika långivare).
 • Företaget får inte ha ett aktivt skuldsaldo hos Kronofogden.
 • Ni måste vanligtvis kunna lämna en säkerhet för krediten.

Här ovanför listar vi de vanligaste grundkraven för checkkrediter, eller egentligen kraven för företagslån överlag, men exakt vad som gäller kan variera mellan olika banker och långivare. Kraven kan även skilja sig något beroende på vilken bolagsform ditt företag har, framför allt på grund av att företagsägarens personliga betalningsansvar varierar mellan bolagsformerna.

Vad ska man lämna i säkerhet för checkkrediten?

De två vanligaste säkerheterna för checkkrediter är företagsinteckning och fastighetsinteckning. En företagsintecking kan exempelvis vara fakturor, patent, varulager eller inventarier, och en fastighetsinteckning är helt enkelt en fastighet.

Kan eller vill ni inte lämna någon säkerhet till långivaren måste någon i företaget (i regel med ledande position, som vd:n eller företagsägaren) gå i personlig borgen för checkkrediten. Den personen får då personligt betalningsansvar för krediten och måste således stå för kostnaderna om företaget av någon anledning inte skulle kunna göra det.

Viktigt att tänka på innan företaget tecknar en checkkredit

För att få en så förmånlig checkkredit som möjligt är det viktigt att jämföra räntor och villkor hos flera olika långivare, och inte bara ta första bästa erbjudande. Vissa långivare kan nämligen ha ganska höga avgifter och kontraktsräntor (som ni behöver betala oavsett om ni använder krediten eller ej), vilket kan pressa upp kreditkostnaderna onödigt mycket.

Vi rekommenderar även att ni sätter upp en plan för hur och till vad checkkrediten ska användas. En av fördelarna med en checkkredit är visserligen möjligheten att ”alltid” ha pengar nära till hands, men risken med det är att företaget använder mer pengar än ni har täckning för och helt enkelt börjar leva utöver era tillgångar. Att kunna visa upp en tydlig plan kommer dessutom se bra ut i långivarens ögon, eftersom det tyder på att ni är seriösa och ansvarsfulla låntagare.

Så ansöker du om checkkredit

 1. Hitta en långivare som matchar era förutsättningar och krav.
 2. Besök långivarens hemsida och fyll i en ansökan om checkkredit.
 3. Skicka in och vänta på att långivaren går igenom ansökan och tar en kreditupplysning på företaget.
 4. Du får besked från långivaren (komplettera med ytterligare uppgifter om långivaren kräver det).
 5. Godkänner långivaren din ansökan betalar de ut pengarna till företagskontot och ni kan börja göra uttag.

Kan man ansöka om checkkredit utan UC?

Ja, det finns långivare som erbjuder checkkredit och använder ett annat kreditupplysningsföretag än UC, till exempel Creditsafe. Att ett lån eller en kredit är utan UC innebär alltså inte att långivaren inte gör någon kreditupplysning alls, utan bara att de hämtar informationen hos ett annat kreditupplysningsföretag. Långivare måste alltid göra en kreditupplysning i samband med en ansökan, oavsett om den ansökande är ett företag eller en privatperson och vilket slags lån det handlar om.

Själva uppgifterna i kreditupplysningarna ska inte skilja sig nämnvärt mellan de olika kreditupplysningsföretagen, men däremot kan omfattningen av informationen vara något större hos UC än hos de andra företagen.

När bör man undvika checkkrediter?

Om ni är det minsta osäkra på företagets ekonomi och framtida betalningsförmåga bör ni undvika alla slags krediter och lån tills förutsättningarna har förbättrats. En checkkredit kan förvisso låta väldigt förmånlig och flexibel, men det är fortfarande en skuld som ni måste betala av. Och kan ni inte hantera kostnaderna för krediten finns risken att företaget hamnar i en skuldspiral som kan vara svår att bryta. Det riskerar i sin tur att ha negativa effekter på företagets ekonomi en lång tid framöver.

Vänta med att ansöka om krediter eller lån tills företagets ekonomi är mer stabil så ökar inte bara chanserna att beviljas lån, utan även att få låna med lägre ränta och bättre villkor.

Vanliga frågor om checkkredit

Kan nystartade företag få checkkredit?

Ja, nystartade företag kan beviljas checkkredit. Men eftersom omsättningen troligtvis är mindre och långivaren inte kommer ha någon ekonomisk historia att bedöma kan det vara lite svårare att få en ansökan beviljad. Det är inte ovanligt att långivaren kräver någon form av säkerhet för att bevilja ett nystartat företag lån eller kredit. Det kan både vara en fysisk säkerhet, som en fastighet, eller personlig borgen.

Hur fungerar återbetalningen på en checkkredit?

Vanligtvis återbetalas checkkrediten när pengar kommer in på företagskontot och saldot blir positivt igen. Men vissa checkkrediter har flexiblare återbetalningsvillkor, där ni har möjlighet att själva bestämma hur mycket ni ska betala tillbaka per månad. Ni måste dock i regel fortfarande hålla er till ett visst minimibelopp.

Krävs en kreditupplysning när man ansöker om checkkredit?

Ja, en kreditupplysning görs alltid vid en ansökan om lån, så även vid en ansökan om checkkredit.

Kan företag med betalningsanmärkningar få checkkredit?

Ja, företag med betalningsanmärkningar kan beviljas checkkredit, men det kommer troligtvis att bli svårare eftersom det är så få långivare som accepterar det. Och även om ni hittar en långivare som kan acceptera betalningsanmärkningar finns det inga garantier för att just ni får låna. Det beror på hur företagets ekonomi ser ut i övrigt, hur många anmärkningar det handlar om, hur gamla de är och varför ni över huvud taget fick anmärkningen (eller anmärkningarna).

Är checkkredit bättre än företagslån?

En checkkredit kan vara ett bättre alternativ än ett företagslån, men det beror helt på hur och till vad ni planerar att använda pengarna. Behöver ni stärka företagets likviditet kan det vara en passande lösning, medan ni som är ute efter en mer långsiktig finansieringslösning snarare bör se över möjligheten att ta ett företagslån. Läs vilka för- och nackdelar som finns med checkkredit högre upp på den här sidan.