Vilken ränta kan man få på företagslån?

Räntan på företagslån sätts oftast individuellt utifrån din ekonomiska situation och företagets ekonomi. Men räntan styrs även utifrån marknadsräntan. Eftersom räntan hos långivare som erbjuder individuell ränta kan variera är det svårt att säga i förväg vilken ränta ditt företag kommer att få. Varje långivare bestämmer alltså själv vilken ränta de vill ta ut.

Det finns även långivare som har en fast ränta som erbjuds till alla låntagare. Man brukar kunna se vilken ränta de erbjuder på deras hemsida.

Det finns även räntefria företagslån där du betalar ett fast månadsbelopp. Företagslånets nominella ränta är noll procent, men långivaren tar ändå betalt för ditt företagslån genom att lägga på andra avgifter. Det innebär alltså att den effektiva räntan inte blir noll procent när man räknar med alla kostnader för lånet.

Vad är en genomsnittlig ränta för ett företagslån?

Tyvärr går det inte riktigt att säga vad som är en genomsnittlig ränta för ett företagslån. En anledning till det är att det inte är lika vanligt att de som lånar ut pengar till företag lägger upp sina snitträntor. En annan anledning är att det är svårt för långivare att uppskatta vilken ränta de ska ge just ditt företag, eftersom det beror på så många olika faktorer.

Det bästa sättet att ta reda på vilken ränta du kan få är att höra av dig till flera långivare och se vilken ränta de kan erbjuda dig. Ett smidigt sätt att göra det på är att använda en låneförmedlare. En låneförmedlare skickar din ansökan till flera långivare, som sedan kan återkomma med låneerbjudanden till dig.

Olika typer av räntor för företagslån

Det finns lite olika typer av räntor som används för företagslån. Nedan kan du läsa om de olika typerna av räntor och hur de fungerar.

Individuell ränta

Individuell ränta innebär att räntan sätts utifrån företagets kreditbetyg och ekonomi. De långivare som sätter räntan individuellt gör en riskbedömning av företagets försäljning och återbetalningsförmåga.  

Ett företag som har en god ekonomi och en bra lönsamhet innebär en mindre risk för långivaren när det gäller företagets återbetalningsmöjligheter.

Ett nystartat företag har inte samma ekonomiska förutsättningar som ett etablerat företag. Därför kan räntan för ett nystartat företag bli lite högre.

Rörlig ränta

Rörlig ränta innebär att räntan kan förändras. Förändringen sker vanligtvis efter tre månader.

Den rörliga räntan styrs av marknadsräntan. Om marknadsräntan ökar stiger räntan på företagslånet och om marknadsräntan sjunker blir räntan på företagslånet lägre. Marknadsräntan styrs i sin tur av Riksbankens reporänta och konjunkturläget.

Har du rörlig ränta på ditt företagslån styrs räntan alltså av både marknadsräntan och företagets ekonomiska situation.

Fördelar med rörlig ränta

 • Om räntan sjunker blir månadskostnaden lägre.
 • Kort bindningstid gör att du kan lösa lånet i förtid utan att behöva betala ränteskillnadsersättning.
 • Det är mer flexibelt än fast ränta, eftersom du kan binda den rörliga räntan när du vill.

Nackdelar med rörlig ränta

 • Det är svårt att veta vad månadskostnaden blir i förväg.
 • Om räntan stiger ökar kostnaderna.
 • Företaget behöver ha en ekonomisk buffert för att klara av räntehöjningar.

Fast ränta

Det vanligaste är att långivarna använder sig av individuell ränta, men det finns de som använder fast ränta på företagslån. Återbetalningstiden på ett företagslån med fast ränta ligger vanligtvis på mellan ett och fem år.

Fast ränta betyder att långivaren ger alla låntagare samma ränta. En fast ränta är oftast högre än en individuell, med det beror även på företagets kreditvärdighet och ekonomiska situation.

För nystartade företag som inte har funnits så länge och inte kommit igång med sin verksamhet kan ett företagslån med fast ränta vara ett bättre alternativ än ett företagslån med individuell ränta. 

Fördelar med fast ränta

 • Du slipper oroa dig för att räntan stiger.
 • Du vet vad du kommer att få betala för ditt företagslån under hela låneperioden.
 • Om räntan stiger och blir högre än din bundna ränta betalar du mindre än om du hade haft en rörlig ränta.

Nackdelar med fast ränta

 • En fast ränta ligger oftast högre än den rörliga räntan.
 • Om räntan sänks går du miste om räntesänkningen.
 • Det kan tillkomma avgifter som ränteskillnadsersättning om du vill lösa lånet i förtid.

Räntefritt företagslån

Ett räntefritt företagslån är inte billigare än ett lån med fast eller rörlig ränta. Även om ett räntefritt lån har en nominell ränta på 0 procent tillkommer det andra kostnader för lånet. När alla kostnader har inkluderats kan den effektiva räntan till och med bli högre än om du hade haft ett företagslån med fast eller rörlig ränta. 

I räntefria företagslån ingår det både amortering och kostnad för lånet. Kostnaden för lånet styrs alltså inte av marknadsräntan eller dina ekonomiska förutsättningar. I stället styrs månadsbeloppet av återbetalningstiden. Ett företagslån med en längre återbetalningstid har oftast en lägre månadsavgift, men den totala kostnaden för lånet blir oftast högre än om du har en kortare återbetalningstid.

Tips! Jämför alltid den totala kostnaden för företagslånet hos flera olika långivare innan du skriver på ett låneavtal.

Fördelarna med ett räntefritt företagslån med fast månadsbelopp är att du vet vad du ska betala för företagslånet varje månad. Du kan även se direkt på långivarens hemsida vad lånet kommer att kosta. Du behöver alltså inte ansöka om ett företagslån för att veta vad det kommer att kosta för dig.

Nackdelen med ett räntefritt företagslån är att långivare som erbjuder företagslån med fast belopp inte tar hänsyn till om du har en sämre ekonomi. Alla företag betalar alltså lika mycket för sitt lån oavsett deras ekonomiska förutsättningar.

Lån med räntetak

Ett lån med räntetak innebär att du har ett företagslån med rörlig ränta, men det finns ett tak för hur högt räntan kan stiga. Om du har ett företagslån med en ränta på 4 procent och ett räntetak på 6 procent kan räntan alltså inte stiga över 6 procent.

Fördelar med lån med räntetak

 • Du kan ta del av räntesänkningar.
 • Du vet att räntan aldrig kan bli högre än räntetaket.

Nackdelar med räntetak

 • Räntan är bunden under en period på ett till fem år.
 • Det tillkommer extra kostnader för att ha ett räntetak.

Hur kan jag få lägre ränta?

Du kan påverka räntan genom att visa att företagets ekonomi är bra och att företaget har en bra lönsamhet och en långsiktig plan.  

Vad är nominell ränta?

Den nominella räntan är den procentsats som långivaren tar ut för ditt företagslån. Eftersom nominell ränta bara är själva räntan ingår det inga andra kostnader i den summan, som till exempel aviavgifter eller uppläggningsavgifer.

Vad är effektiv ränta?

Den effektiva årsräntan är lånets totala kostnad. Ett lån med låg ränta men höga avgifter kan få en högre effektiv årsränta än ett lån som har högre ränta men inga andra avgifter.

En del långivare anger effektiv årsränta och andra långivare anger effektiv månadsränta. Av den anledningen kan det vara svårt att jämföra räntan hos olika långivare.

Oavsett om långivaren anger effektiv årsränta eller månadsränta är beloppet som ska betalas tillbaka detsamma. Det vanligaste är ändå att långivarna anger den nominella räntan på deras hemsidor.

I den effektiva räntan ingår till exempel

 • Ränta
 • Startavgift
 • Uppläggningsavgift
 • Aviavgift

Använd effektiv ränta när du jämför företagslån

När du ska jämföra lån och vad lånet kommer att kosta dig ska du titta på den effektiva räntan. Den effektiva räntan finns oftast angiven i årsränta i procent. Men det finns vissa långivare som skriver den effektiva räntan i form av månadsränta.

Månadsräntan som anges är lägre än årsräntan. Men räntebeloppet som betalas är samma. Det kan vara svårt att jämföra den effektiva räntan om långivarna uppger olika ränteperioder.

Vad kostar ett företagslån?

Kostnaden för ett företagslån varierar, och det kan vara stor skillnad på vilka kostnader som tillkommer på företagslånet. Långivaren kan välja att använda sig av bara räntekostnaden eller lägga på fasta kostnader ovanpå amorteringskostnaden.

En del långivare använder sig av fasta avgifter. Det betyder att långivaren inte har någon ränta. Låntagaren får då i stället betala en fast avgift på lånet utifrån hur stort lånet är.

Avgifter som kan tillkomma

 • Uppläggningsavgift. Långivaren kan välja att ta ut en fast summa eller en viss procent på hela lånebeloppet.
 • Aviavgift eller administrationsavgift. Långivaren kan ta ut en så kallad aviavgift eller en administrationsavgift oavsett om du får hem en låneavi i brevlådan eller om du har autogiro. Långivaren gör det för att täcka administrationskostnaderna för lånet. 
 • Förtidslösen. Om du vill betala av ditt lån i förtid kan du behöva betala en extra avgift. Avgiften för förtidslösen kan variera. Oftast är det en kostnad som långivaren räknar ut för den ränta som utgår när du löser ditt företagslån i förtid.

Om du har ett företag med lägre lönsamhet kan du lämna en säkerhet för lånet. En säkerhet för lånet kan vara ett varulager eller en fastighet.

Andra faktorer som kan påverka hur hög eller låg räntekostnaden blir är om räntan är fast eller rörlig.