man i kostym håller mynthög med växande trädEnligt en undersökning från Swedbank och sparbankerna vill allt fler småföretag arbeta mer hållbart, men samtidigt uppger många att det finns flera hinder i vägen för en omställning. Foto: wk1003mike/Shutterstock.com

Företagsnyheter

Enligt en undersökning som initierats av Swedbank och sparbankerna är det många småföretag som upplever att kunderna ställer allt högre krav på att de ska jobba aktivt med hållbarhet. En stor andel av företagen uppger dock att de hindras av krångliga regler, kostnader och brist på kunskap bland medarbetarna. Det skriver Swedbank i ett pressmeddelande.

På uppdrag av Swedbank och sparbankerna har Kantar Sifo gjort en undersökning om hur småföretag i Sverige ser på hållbart företagande. Majoriteten av de tillfrågade uppger att kunderna ställer krav på ett aktivt hållbarhetsarbete, och ett av tre företag menar att de måste öka omställningstakten. De flesta ser positiva effekter av ett mer hållbart arbete, och menar att det är ett sätt för dem att dra sitt strå till stacken när det gäller de globala hållbarhets- och klimatmålen. Men även att det stärker det egna varumärket och gör företaget till en mer attraktiv arbetsplats.

Kostnader är det största hindret för hållbart företagande

Många av företagen upplever dock att det finns flera stora hinder i vägen för att kunna erbjuda det hållbarhetsarbete som efterfrågas. Enligt undersökningen uppger fyra av tio företag, oavsett storlek och bransch, att de ser kostnaderna som den största utmaningen när det gäller omställning till hållbart företagande.

Enligt Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank, bör man sätta kostnaderna i förhållande till intäkterna som kan komma efter en omställning, och att man därför kollar hur företagets kostnader såväl som intäkter skulle kunna påverkas.

Brist på kunskap inom företaget

En annan faktor som flera företag uppger hindrar dem från en omställning är brist på kunskap inom företaget om hållbart arbete. Vissa menar också att de utmanas av kundernas inställning eller har svårt att hitta hållbara leverantörer. Jörgen Kennemar menar att det i regel är något som företagarna själva kan göra något åt. Att cirka var fjärde företag uppger att de hindras av krångliga regler, infrastruktur och energilösningar är enligt Kennemar en desto större utmaning.

– Där bör i stället politiken träda in för att bana väg och underlätta den omställning företagen vill och behöver göra, säger han i pressmeddelandet.