Utsikt över Dubais stadslandskap i skymning, med till exempel Burj Khalifa.Dubai i Förenade Arabemiraten är en stad där svenska företag uppskattar affärsklimatet. Foto: Markus Mainka/Shutterstock.com

Ekonomi

Några länder som svenska företag vill investera mer i just nu är Indien, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. Dock är svenska företag generellt mindre optimistiska över det globala affärsläget på grund av geopolitiska spänningar och protektionism. Detta rapporterar SvD Näringsliv.

En undersökning från Business Sweden, där över 1 700 svenska företag har deltagit, visar att företagen är mindre optimistiska gällande det globala affärsklimatet jämfört med förra året. Jan Larsson, som är vd på Business Sweden, säger att det dels beror på den knackiga europeiska ekonomin. En annan orsak är handelskriget mellan USA och Kina har intensifierats och utvecklats i fel riktning.

Men trots den minskande optimismen förväntar sig 65 procent av företagen att deras omsättning kommer att öka under det kommande året. Nästan hälften av företagen planerar också att öka sina globala investeringar.

Intresset ökar för vissa länder

Man ser ett ökat intresse att investera i vissa specifika länder. Ett av de länderna är Indien, som har startat flera interna investeringsprogram, fått en inre stabilitet och lyckats navigera i den geopolitiska situationen i landet på ett tillfredsställande sätt.

Två andra länder som har fått ett ökat intresse är Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. En orsak är att de har börjat minska på sitt beroende av fossila bränslen. Jan Larsson säger att dessa länder självklart kommer att hålla fast vid olja och gas så länge det går, men de har insett att det inte längre är hållbart att göra det på längre sikt. Att satsa mer på fossilfria bränslen är något som lockar till sig kapital.

Däremot är svenska företag mindre intresserade av att investera i till exempel Kina och Tyskland, som ju är stora ekonomier globalt.

Den globala ekonomin har förändrats

Det är uppenbart att kriser och krig har förändrat den globala ekonomin de senaste åren. Dessutom kräver klimatomställningen och digitaliseringen nya lösningar. Många företag är oroliga för att de geopolitiska spänningarna ska öka ytterligare.

Jan Larsson tycker dock inte att man kan säga att vi är i en global kris när det kommer till affärsklimatet. Dock ser vi ökande tariffer och mer protektionism. Regeringar och kunder lutar mer mot att köpa inhemska alternativ i stället för att importera från andra länder.