Två rivningskulor med USA:s och Irans flagga som svingas mot varandra och krockar.Konflikten mellan USA och Iran påverkar hela Mellanöstern och svenska företags möjligheter till att göra affärer med Iran och Irak. Foto: rawf8/Shutterstock.com

Ekonomi

Konflikten mellan Iran och USA eskalerar och påverkar de svenska företagen i hela Mellanöstern. Enligt experter är det extra jobbigt för företag i Irak där marknaden redan är instabil, skriver SvD Näringsliv.

Svenska företag i hela Mellanöstern drabbas av den eskalerade konflikten mellan Iran och USA. Värst drabbas företag i Irak, där marknaden sedan tidigare har varit väldigt instabil.

Konflikten mellan Iran och USA påverkar hela Mellanöstern

Enligt Exportkreditnämndens landanalytiker för Mellanöstern, Victor Carstenius, påverkas nästan alla länder i regionen av den spända relationen mellan Iran och USA. Dessvärre har Irak hamnat mitt i den negativa utvecklingen.

Enligt Exportkreditnämnden, EKN, är Sveriges export till Irak förhållandevis liten. Under 2018 stod exporten till Irak för cirka 800 miljoner kronor, och under 2019 minskade den ytterligare. Det kan jämföras med de drygt 7 miljarder kronor som exporten till Förenade Arabemiraten utgjorde under tidsperioden januari till oktober 2019.

Ökat intresse för Irak men dåligt säkerhetsläge

Intresset för Irak har på sista tiden ökat enligt EKN. Dock kan det förstöras av de oroligheter som nu har drabbat regionen.

Enligt Victor Carstenius blir det svårare att göra affärer med ett försämrat säkerhetsläge eftersom det innebär ett ökat risktagande. Detta påverkar självklart möjligheten att investera och göra affärer i Irak. Däremot påverkas inte exporten till Iran nämnvärt, vilket enligt Victor Carstenius beror på att den i princip är obefintlig.

Sanktionerna som USA införde mot Iran under 2018 medförde att handeln även från svensk sida dog ut nästan helt. Exporten till Iran från Sverige har minskat med nästan 90 procent. Det är visserligen negativt, men får ändå inte någon jättestor konsekvens.

USA kan bestraffa företag som gör affärer med Iran

Business Swedens regionansvarig för Mellanöstern, Massoud Biouki, säger att de svenska banker och företag som har ett stort affärsintresse i USA har tvingats välja mellan USA och Iran. Att göra affärer med Iran kan betyda sekundära sanktioner från USA – en kostnad som kan bli alldeles för stor.

Volvo Group är ett exempel på ett svenskt företag som har valt att minska verksamheten i Iran. Enligt Volvo Groups presschef, Claes Eliasson, har det rådande affärsklimatet lett till mycket mindre affärer i Iran.

Enligt Massoud Biouki är det för tidigt att se hur svenska företag har påverkats långsiktigt av den senaste tidens utveckling.