Kollage utländska sedlar, text brexit och pil som visar nedgång.Globala oroligheter, handelskrig, Brexit och svag krona har lett till en konjunktursförsvagning i svensk ekonomi. Foto: worradirek/Shutterstock.com

Ekonomi

Den svenska ekonomis tillväxt är så långsam att det har uppstått en riktig konjunktursförsvagning, skriver Handelsbanken i ett pressmeddelande. Utvecklingen blir allt svalare och banken räknar med att Riksbanken behåller den negativa räntan under en längre tid.

Handelskriget som har pågått mellan USA och Kina har under sommaren tilltagit samtidigt som risken för en hård brexit ökat. Tillväxten i svensk ekonomi är väldigt svag. Det finns ingen snabb lösning och det kommer att fortsätta råda stora globala svagheter enligt Handelsbankens prognos.

Svalare konjunktur kan leda till ytterligare räntesänkningar

Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, räknar med att Riksbanken behåller den negativa räntan. Vidare säger hon att centralbankerna tillsammans med amerikanska Federal Reserve i täten kommer att göra vad de kan för att ytterligare sänka räntorna samtidigt som den globala konjunkturen under det närmaste året fortsätter att svalna.

Hittills har Sverige kunnat stå emot bra, men tillväxten har bromsats in och allt pekar på att utvecklingen framöver kommer att vara mycket svalare. Det gäller framför allt arbetsmarknaden, där man kan se att arbetslösheten ökar.

Kronan och svenska företag påverkas av den globala osäkerheten

Den globala osäkerheten påverkar inte minst kronan, och enligt Handelsbankens prognos kommer kronan att fortsätta vara svag. Affärsvärlden har tidigare rapporterat om hur svenska företag drabbas av den svaga kronan. Enligt en undersökning som Swedbank har gjort bland 400 inköpschefer uppger hälften av de mest import- och exportintensiva företagen att den svaga kronan har en negativ påverkan på lönsamheten.

Var femte bolag uppgav dock att den svagare kronan hade en positiv effekt för deras lönsamhet.

Den svalnande konjunkturen och den stigande arbetslösheten kommer att bidra till att löneökningarna blir låga. I och med det kommer inflationen att dämpas framöver. Dock kommer det inte att bli så stora avvikelser från Riksbankens inflationsmål på två procent.

Riksbanken kan sänka räntan för att hjälpa svensk export

Vidare tror inte Handelsbanken att Riksbanken kommer att tvingas sänka räntan bara för att klara sitt inflationsmål. Det troligaste scenariot är att Riskbanken lämnar räntan oförändrad under de kommande åren.

Samtidigt som handelskonflikten mellan Kina och USA trappas upp och Storbritannien lämnar EU utan avtal i oktober är risken större för en sämre konjunkturutveckling. Sverige är en liten, exportberoende ekonomi och riskerar att drabbas extra hårt vilket gör det mer troligt att Riksbanken sänker räntan.