Manlig analytiker visar ekonomisk rapport på laptop för kvinna.Män vågar ta större ekonomiska risker än vad kvinnor gör. En anledning till skillnaden mellan könen kan vara kvinnors och mäns traditionella roller. Foto: fizkes/Shutterstock.com

privatekonomi

Män har bättre ekonomiskt självförtroende. Det visar en doktorsavhandling av Therése Lind, som forskar vid Linköpings universitet. Klyftan kan leda till stora skillnader i den ekonomiska tillvaron, rapporterar Dagens Nyheter.

– Män är i större utsträckning villiga att ta risker. Detta resulterar i högre avkastning. Dessutom lever kvinnor längre än män men har mindre pengar att leva på, säger Therése Lind.

Kvinnor känner sig hotade av den finansiella kontexten

En anledning till skillnaderna kan vara att kvinnor känner att den finansiella världen är alltför hotfull för att de ska våga ge sig in i den och lära sig mer. På grund av stereotyper om ekonomi kan det kännas svårt för kvinnor att bryta sig in i sammanhanget.

Enligt Therése Lind kan en långsiktig lösning på problemet vara att lära ut privatekonomi i grundskolan. Det är viktigt att man lär sig tidigt eftersom det är svårare att lära sig nya saker och beteenden när man är vuxen.

Stereotyper kan också vara en orsak till klyftorna

Therése Lind menar också att stereotyper kan påverka kvinnor till att undvika ekonomiska frågor. Man kan uppleva att ekonomi inte ”är något för mig” eller att det är för svårt för att lära sig.

Även Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea, tycker sig se liknande tendenser. Hon tror att det kan handla om traditionella roller. Men hon menar också att män ofta vågar ta mer risker än kvinnor. Något som även kan leda till att man förlorar mer.

En annan orsak till att män tar större risker än kvinnor kan vara att de fortfarande har en högre inkomst. Har man mer pengar att röra sig med kan man känna sig mer motiverad att spara och ta risker med sina pengar.

Viktigt att kvinnor blir mer engagerade i ekonomin

Ingela Gabrielsson anser att det är viktigt för kvinnor att ta ansvar för sin egen ekonomi, särskilt om man lever tillsammans med någon annan. Annars riskerar man att bli beroende av någon annan och inte vara delaktig i vissa beslut.