Svensk hundrakronorssedel där man lagt över en ansiktsmask över ansiktet med photoshopFör att stimulera svensk ekonomi har Riksbanken beslutat att hålla reporäntan oförändrad samtidigt som man sänker räntorna och förlänger löptiden på utlåningen till svenska banker. Foto: PalSand/Shutterstock.com

Räntor

Sänkta räntor till bankerna och fler stödköp av obligationer ska få fart på den svenska ekonomin igen. Men när det gäller reporäntan väljer Riksbanken att lämna kvar den på noll, skriver SvD Näringsliv.

Riksbanken bedömer att det ekonomiska läget fortfarande är skört trots de åtgärder som har vidtagits av centralbanker världen över. Riksbanken har valt att lämna reporäntan oförändrad på noll procent och den väntas ligga kvar på noll procent en bit in i 2023.

Riksbanken utökar ramen för stödköp av obligationer

För att stimulera ekonomin kommer Riksbanken, i linje med andra centralbanker, att utöka ramen för stödköp av obligationer från 300 till 500 miljarder kronor fram till och med juni 2021. Köp av företagsobligationer inleds från och med september i år.

Enligt riksbankschefen Stefan Ingves är man beredd att använda alla resurser man har för att kunna stötta ekonomin. Riksbankscheferna har även fattat beslut om att sänka räntorna på utlåningen till bankerna och förlänga löptiden. De åtgärder som Riksbanken vidtar ska se till att det finns finansiering och hålla det allmänna ränteläget i ekonomin nere.

Mjukt men offensivt besked från Riksbanken

Handelsbankens chefsekonom, Christina Nyman, som tidigare har varit en högt uppsatt chef på Riksbanken anser att det var ett mjukt men offensivt besked. Bland annat för att Riksbanken redan nu har meddelat att de utökar ramen för obligationsköp. För att hålla uppe likviditeten i kreditsystemet fortsätter Riksbanken att vidta en stor mängd åtgärder.

Riksbanken pekar ut två möjliga scenarier i svensk ekonomi

Enligt Riksbanken finns det två möjliga utfall i svensk ekonomi. Det mer optimistiska utfallet är att svensk ekonomi återhämtar sig snabbt och att BNP bara faller med 4 procent under 2020. Det andra utfallet, som är mer negativt, är att vi drabbas av en andra våg av coronaviruset under hösten. Då skulle BNP kunna falla med 5,7 procent i år enligt riksbankscheferna.

Enligt Riksbanken är utvecklingen av världsekonomin mycket osäker på grund av coronakrisen och det kommer att ta tid innan den globala ekonomin har återhämtat sig till samma nivåer som den var innan krisen. Vidare spås Riksbankens inflationsmål på 2 procent dröja.