Företagslån

Nu finns det bra möjligheter för alla företagare att förhandla om sina företagslån. De svenska storbankerna går bra och är bland Europas mest lönsamma. Samtidigt betalar företagare i regel för mycket ränta på sina företagslån. Det gör förhandlingsmöjligheterna goda.

Storbankerna gör storvinst

Svenska bankerna gör storvinster. Under det senaste året har alla fyra storbankerna, Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken gått bra. Till SvD säger Andreas Håkansson, bankanalytiker på Exane BNP Paribas, att bankerna är några av Europas mest lönsamma. Tillsammans gick bankerna med 105,7 miljarder kronor i vinst under 2017.

Allra bäst har det gått för Swedbank som kan redovisa en avkastning på eget kapital på 15,1 procent. Därefter kommer SEB med 12,7 procent, följt av Handelsbanken på 12,3 procent. Nordea ligger i botten med 9,5 procent.

Bankernas vinster ger ökade möjligheter att för handla om företagslån

Att bankerna går så pass bra öppnar upp möjligheterna till ett förmånligt företagslån. Räntorna bankerna tar ut ligger vanligtvis en bra bit över vad de själva betalar för att låna pengar. Det skapar ett bra förhandlingsutrymme för dig som planerar att ta ett företagslån. Möjligheterna att få bättre villkor hos banken är relativt stora.

Bara för ett par år sedan hade den företagare som tog kontakt med banken och omförhandlade lånen möjlighet att sänka räntorna med i snitt en procentenhet. I många fall ännu mer om de bytte bank. Det innebär stora ekonomiska skillnader, framförallt när det kommer till mindre företag.

Bankerna tar ut för mycket ränta på företagslån

Det är viktigt att framförallt små och medelstora företag väljer att förhandla om sin ränta. Detta då de i dag egentligen betalar för mycket på sina lån. Vi har fortsatt negativ ränta men trots det har många företag fått sämre villkor på sina lån de senaste åren. Till stor del beror det på att låntagarna egentligen inte vet vad priset bör ligga på. Det ger bankerna möjligheten att lägga på mer ränta.

Att jämföra företagslån mellan bankerna kan vara bra. Men det är inte alltid helt lätt att göra en bra bedömning. Detta då företagslån mycket mer baseras på en individuella bedömningar, än till exempel bostadslån, vilket gör det svårt att på förhand veta vilken långivare som är bäst.