hand håller upp pengasäck mot skynNu står det klart att omställningsstödet för augusti 2020–februari 2021 ska förlängas. Foto: Koyso Studio/Shutterstock.com

Ekonomi

Förslaget om att förlänga omställningsstödet för augusti 2020 till februari 2021 har godkänts av EU-kommissionen. Stödmodellen har ändrats något, och ska enligt uppgift nu vara mer fördelaktig för företagen. Det skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande.

Företag som drabbats hårt av pandemins följder och tappat en viss del av sin omsättning har kunnat ansöka om ett särskilt omställningsstöd för att få hjälp med de fasta kostnaderna. Nu har EU-kommissionen godkänt förslaget om förlängning av omställningsstödet för augusti 2020 till februari 2021, vilket innebär att stödet nu ska kunna sökas mellan den 25 februari och den 30 april.

En annan modell än tidigare

Stödet för augusti 2020– februari 2021 kommer precis som tidigare vara uppdelat i tre olika perioder, men kommer däremot att beräknas lite annorlunda. Företagen som ansöker och godkänns kan få ersättning för 70 till 90 procent av sina ”icke-täckta fasta kostnader”. Små företag, det vill säga företag med färre än 50 anställda och har en årlig omsättning på under 100 miljoner kronor, har rätt till de högre bidragssummorna.

Man tar företagets fasta kostnader minus täckningsbidraget som företaget fått från försäljningen under den aktuella stödperioden. Företagen får räkna in lönekostnader i de rörliga kostnaderna. Bakom ändringen ligger EU:s regler för denna typ av stöd, och modellen ska enligt uppgift vara mer fördelaktig för de flesta företag.

Kan få högst 97 miljoner kronor

Ersättningen för de tre stödperioderna har ett tak på totalt 97 miljoner kronor. Företag som ansöker om minst 100 000 kronor för en period måste lämna revisorsintyg. Men däremot har man nu slopat kravet på revisorsintyg enligt den mer omfattande granskningsstandarden.

Regeringens ambition är att fatta ett beslut om de nya reglerna för omställningsstödet så snart som möjligt så att de kan börja gälla från den 25 februari.