Sex kockar står runt ett bord i en restaurang och antecknar.Konkurserna minskade under 2021 jämfört med 2020. Även i hotell- och restaurangbranschen, som varit särskilt utsatt under pandemin, har konkurserna minskat. Foto: David Tadevosian/Shutterstock.com

Ekonomi

Enligt statistik från UC har konkurserna minskat med 12 procent under 2021, jämfört med år 2020. Faktum är att det är de lägsta konkursnivåerna som Sverige har haft på fyra år. Detta tyder på att ekonomin håller på att stabiliseras, och förhoppningsvis kan vi se en ljusning under 2022.

Richard Damberg, ekonom på UC, menar att utvecklingen under året har varit anmärkningsvärd. Förutom att antalet konkurser har varit mycket låga har många nya företag startats, även inom pandemiutsatta branscher. De olika stöd som har getts till företag under pandemin har förstås varit en stor bidragande faktor till den positiva utvecklingen

Det finns visserligen vissa hot mot ekonomin som de ökande energipriserna, komponentbristen och nya virusmutationer. Men de flesta är överens om att ekonomin håller på att gå tillbaka till det normala, både globalt och i Sverige.

Kontaktnära branscher kan få det svårt under 2022

Under pandemin är det hotell- och restaurangbranschen samt besöksnäringen som har fått kämpa mest. Men trots det har konkurserna inom dessa branscher varit färre än väntat.

Konkurserna inom hotell och restaurang minskade med 14 procent under 2021 jämfört med föregående år. I december var minskningen hela 27 procent jämfört med 2020.

Även i detaljhandeln minskade antalet konkurser under 2021 – närmare bestämt med 12 procent.

Det ser ljust ut för enskilda firmor

För enskilda företag har antalet konkurser minskat med 3 procent jämfört med 2020. Enligt Richard Damberg är detta mycket glädjande, eftersom en personlig konkurs kan få allvarliga konsekvenser med långvarigt ekonomiskt utanförskap.

– Det som nu utgör ett visst hot mot de små nystartade företagen är omikron och andra eventuella virusmutationer som kan påverka efterfrågan, säger Richard Damberg. De nystartade företagen har ofta låg uthållighet mot förluster och de har ofta låg likviditet. Här kommer det vara mycket avgörande vilka typer av restriktioner som införs i fortsättningen, såsom hanteringen av de omdiskuterade vaccinationspassen.