Gant butikslokal.Flera butiker tvingas säga upp sina hyresavtal för att hyrorna ökar så mycket. Nu protesterar flera kedjor mot den orättvisa indexeringsmodellen. Foto: Dani Ber/Shutterstock.com

Regleringar

I många hyresavtal finns en indexklausul, som innebär att hyrorna justeras utifrån inflationen. Detta menar flera butiker inte är hållbart i dagens läge. I protest väljer därför många butiker nu att säga upp så mycket som möjligt för att den nuvarande hyresmodellen ska ses över, enligt en artikel i SvD Näringsliv.

Indexeringen kan leda till att butikshyrorna höjs med ungefär 20 procent under de kommande åren. Johan Reberg är bolagsjurist på Stadium, som är den butik som går i bräschen för protesten. Han säger att indexklausulen gör att hyrorna räknas upp med 10,9 procent bara år 2023. Hyresvärdarna vägrar enligt honom att jämka detta, vilket han inte tycker är marknadsmässigt med tanke på det rådande läget.

Kunderna shoppar mindre

Hyreshöjningarna sammanfaller även med att kunderna har ändrat sitt beteende när det kommer till butiksshopping. Man shoppar mindre i butik, och dessutom stiger andra kostnader genom exempelvis det nya löneavtalet. Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert på Svensk Handel, säger att många butiker säger upp sina hyresavtal.

Denna förändring i köpbeteende har ju pågått en längre tid på grund av den ökade e-handeln och pandemin. För 1,5 år sedan stängde H&M sin stora butik på Hamngatan i Stockholm på grund av detta.

Finns ett överflöd av lediga butikslokaler

Det är inte heller direkt så att det är någon brist på lediga lokaler. SvD Näringsliv har tittat på statistik från annonssajten Objektvision, där man kan se att utbudet har ökat under en lång period. Hittills under 2000-talet har det aldrig funnits så många lediga lokaler.

Peter Bergström, vd för Objektvision, säger att företag har blivit försiktiga med att hyra lokaler. På ett år har antalet sökningar efter butikslokaler i Stockholm minskat med en fjärdedel.

Indexeringssystemet är föråldrat

Johan Reberg på Stadium säger till SvD att indexeringssystemet är föråldrat. Det tar ju nämligen inte hänsyn till utbud och efterfrågan. Enligt honom var syftet med index att underlätta för fastighetsägare att få täckning för till exempel el- och värmekostnader. Men de kostnaderna betalar hyresgästerna nu utöver hyran, så därför finns ingen anledning att behålla indexeringssystemet.