Företagslån

För den som ska starta ett eget företag kommer snart insikten att det kan kosta mer än vad man tidigare trott. Ett företagslån kan vara ett bra sätt att finansiera din startup, det vill säga ett företagslån till ditt nystartade företag. Inledningsvis behöver ett företag kapital, oftast några hundratusentalskronor. Det är inte alla, snarare få som har råd att lägga ut sådana pengar själv och samtidigt kunna betala för sina privata omkostnader. För dig som vill starta eget kan det vara bra att veta dels hur du kan finansiera företaget och dels hur du minimerar utgifterna.

Företagslån kan finansiera en startup

Generellt sätt finns det två vägar att gå, att betala själv eller att låna. Dock finns det flera olika faktorer som avgör vilket företagslån du bör ta eller var dina pengar kommer ifrån. Här ser du några förslag på hur du kan finansiera din startup:

  1. Företagslån. Det kanske vanligaste alternativet är ett så kallat företagslån, det vill säga ett lån som ges exklusivt till företagare. För dig som ligger i startgroparna tar detta ofta formen av ett starta eget-lån. Denna typen av lån har ofta högre krav, eftersom företaget sällan har någon säkerhet för lånet i sitt första skede.
  2. Crowdfunding. Något som blivit allt mer poppis är att få framtida kunder att inse nyttan i din produkt och betala för dess utveckling. Olika internettjänster har specialiserat sig på att förmedla detta och ofta erbjuder du någon form av värde i gengäld för deras bidrag.
  3. Eget kapital. Har du eget kapital som du anser täcker starten av företaget är det självklart ett bra alternativ. Tänk dock på att du kommer att behöva bekosta även dina privata omkostnader på ett eller annat sätt, samt att företag lätt kan ”sluka” pengar i ett tidigt skede.
  4. Stipendier, bidrag. Har du en bra affärsidé och kan presentera den på ett fullgott sätt kan du få diverse bidrag och stipendier för ditt företagande. Det här är dock sällan ett sätt att finansiera större delar av verksamheten men kan ge ett välkommet tillskott.

Se till att göra upp en budget

Oavsett om du ska ta företagslån eller använda dina egna besparingar så ligger det i ditt största intresse att du inte gör av med mer pengar än nödvändigt. Hur man lägger upp en bra och tydlig budget för en företag som fortfarande inte har något direkt ”innehåll” kan dock vara svårt. Här följer några tips för dig och ditt företag under uppstarten:

  • Lev billigare. De pengarna du spenderar privat är pengar som inte kommer att sättas in i företaget. För den som startar ett företag kan man många gånger vara beredd att göra stora uppoffringar, men för andra är det inte aktuellt. Alla är olika, utgå från dig själv och se över vad du är okej med att göra.
  • Billigare är inte alltid bättre. Att anlita billig arbetskraft från andra länder blir inte alltid bättre för företaget. Ska du utveckla något kan det ta betydligt längre tid och faktiskt bli dyrare om du inte kan ha personliga möten och utveckla tillsammans.
  • Anställ med vaksamhet. De du väljer att anställa är inte bara de som kommer avgöra företagets framtid, utan även företagets ekonomi. Lön är en stor utgift och du bör därför anställa med stor försiktighet. Visst kan det vara kul att jobba med sina vänner – men är det verkligen bra för företaget?
  • Fördela arbetet. För dig som ägare eller VD gäller det att dela ut arbetsuppgifterna, rättvist men bestämt. Kan du fördela arbetet så att all personal har att göra samtidigt som det inte blir ohållbart ur trivselsynpunkt kanske du slipper nyanställning samtidigt som du kan fokusera på marknadsföring och skaffa mer kunskap om branschen.

Att göra en budget mer konkret är snarare ett krav än ett alternativ, men det är mycket beroende på vad ditt företag gör och hur ni vill profilera er. Vissa företag kräver tunga investeringar i mjukvara eller lokaler, medans andra behöver mycket PR för att kunna bedriva sin verksamhet – känn din bransch och hitta det som är viktigt för ert företag.