Två män i kostym sitter vid ett bord och skriver under ett avtalAv enmansföretagen saknar en dryg tredjedel viktiga juridiska dokument som skyddar företagets ägare. Foto: PhuShutter/Shutterstock.com

Tips & Råd

Nästan 30 procent av företagarna i Sverige saknar juridiska avtal och dokument som reglerar verksamheten i företaget mellan delägare eller vid en skilsmässa. En undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna visar att var tredje företagare av enmansföretagarna saknar eller inte vet om de har ett kompanjonsavtal, gåvobrev, samboavtal eller äktenskapsförord.

Nästan var tredje företagare saknar viktiga juridiska dokument som behövs för att företaget ska drivas på ett tryggt sätt. Vanligast är det bland ensmansföretagen, där 35 procent saknar viktiga juridiska dokument. Siffran krymper när det gäller företag med fler än 20 anställda. Endast 17 procent av företag som har fler än 20 anställda saknar de juridiska dokument som behövs om något skulle hända.

Enligt Swedbanks ekonom, Jörgen Kennemar, betyder det att flera företagare saknar juridisk beredskap om något skulle hända, något som kan skapa en onödig otrygghet att inte tänka efter före.

De juridiska dokumenten styr främst verksamheten

Företagets juridiska dokument ska styra verksamheten men även privatekonomiska ämnen vid exempelvis en skilsmässa. Beroende på vilken bolagsform det gäller råder olika regler. Företagare som är gifta bör generellt sett skriva ett äktenskapsförord för att ägaren av företaget ska vara säker på att få behålla hela sitt företag om det skulle bli aktuellt med en skilsmässa.

De flesta egenföretagarna har oftast ett privat pensionssparande. Vid en bodelning kan det privata pensionssparandet ingå, och i värsta fall kan företagaren förlora hälften av både pensionssparandet och företaget om det saknas ett äktenskapsförord.

Flera delägare bör ha ett kompanjonsavtal

Företag som har flera delägare bör upprätta ett kompanjonsavtal eller aktieägaravtal för att försäkra sig mot nya ägare i bolaget till följd av en skilsmässa. I samma avtal kan man även reglera vad som händer om en av delägarna skulle avlida.

För de företag som saknar juridiska resurser ökar utmaningarna speciellt hos de mindre företagen.

När man startar ett företag bör man så tidigt som möjligt i processen ta hjälp gällande det juridiska. Vidare bör man upprätta ett äktenskapsförord, ett aktieägaravtal eller kompanjonsavtal om det är flera delägare. Dessutom bör man se över företagets avtal med andra parter som kunder, konsulter och leverantörer. Vid en anställning bör man också upprätta korrekta anställningsavtal.