Flera branscher har drabbats hårt av coronapandemin. Bostadsmarknaden och aktiemarknaden är dock glödhet. Foto: Halfpoint / Shutterstock.com

Ekonomi

Den pågående krisen är tudelad, den både stjälper och hjälper. Flera branscher går på knäna och arbetslösheten har ökat rejält samtidigt som bostadsmarknaden och börsen är glödheta, skriver SvD Näringsliv.

När flera länder stängde ner på grund av coronapandemin störtföll börsen och uppsägningarna haglade. Men börsraset bromsades och vände tack vare regeringarnas och centralbankernas rekordstora stimulanser och räddningspaket.

Massiva stimulanser håller ekonomin vid liv

Nordeas chefsekonom, Annika Winsth, säger att de massiva stimulanserna i världen boostar efterfrågan vilket leder till att det finns pengar att spendera och de företag som kan fortsätta att driva sin verksamhet gynnas.

Centralbankernas agerande gjorde att räntorna samtidigt pressades ner och förblev låga. Sparare har tvingats till att hitta andra sätt att få avkastning på sina pengar och har bland annat sökt sig till börsen.

Vissa branscher har drabbats hårdare än andra

Samtidigt är det många som har drabbats hårt ekonomiskt speciellt inom vissa områden som till exempel besöksnäringen och BNP har sjunkit rejält.

Många av de som drabbats hårt är bland annat unga och utrikesfödda som oftast kommer in på arbetsmarknaden genom branscher inom bland annat besöksnäringen.

Även om regeringen och centralbanken har försökt att stimulera ekonomin och hjälpa företag är arbetslösheten fortfarande hög.

Pandemin har hjälpt vissa branscher och stjälp andra

Andreas Bergh, nationalekonom vid Lunds universitet, säger att pandemin har drabbat människor olika hårt. De verksamheter som skadats allvarligt är de som bygger på att människor träffas fysiskt. Men det finns flera delar i näringslivet som har gynnats av beteendeförändringen och som går bättre nu än innan pandemin.

Data över korttransaktioner visar att svenskarna handlar lika mycket nu som för ett år sedan trots att arbetslösheten har ökat. Men det finns en viss skillnad på hur vi spenderar pengarna.

En helt annan typ av kris än tidigare

Skillnaden nu mot tidigare kriser är att vi inte befinner oss i en skuldkris där det krävs att man sparar pengar vilket påverkar konjunkturen negativt. Krisen nu är att vi har blivit tillsagda att stanna hemma vilket gjort att bland annat resandet och restaurangbesöken har minskat.

Även bostadsmarknaden har fått sig en skjuts och har blivit glödhet, något man inte trodde under våren.

Statliga stimulanser viktiga för att rädda ekonomierna

De statliga stimulanserna räddade Sverige från en total ekonomisk kollaps. Centralbankerna kommer behöva fortsätta med sin expansiva penningpolitik för att hjälpa ekonomierna runt om i världen, vilket talar för att räntorna kommer att vara låga under en tid framöver.

Enligt Annika Winsth måste man fortsätta att stimulera och rikta åtgärderna mot branscher som drabbats hårt av restriktionerna och göra kloka och välavvägda åtgärder för att rusta Sverige inför framtiden.