Sedlar i olika valörer bildar en stigande trappa med en hand ovanför som visar två fingrar som går i trappan.Den svenska ekonomin har återhämtat sig bättre än väntat. Första halvåret blev bättre än vad man tidigare prognostiserat. Foto: Frederic Muller/Shutterstock.com

Ekonomi

Produktionen inom industrin ökar och hushållen konsumerar mer. Den svenska ekonomin verkar ha återhämtat sig snabbare än väntat, skriver SvD Näringsliv.

Under juni månad lyfte orderingången till industrin rejält. Jämfört med maj i år ökade orderingången med 1,1 procent och jämfört med juni 2020 är ökningen 24,4 procent. De siffror som uppvisas när det gäller industriproduktionen och hushållens konsumtion ökar. Enligt Swedbanks prognoschef, Anders Wallström, är återhämtningen starkare än vad som prognostiserades för cirka ett halvår sedan.

Första halvåret starkare än väntat

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny konjunkturprognos som ska vara klar till den 25 augusti. Enligt Anders Wallström har den prognosen som de tog fram i april stått sig ganska bra. Det första halvåret var dock lite starkare än vad man hade prognostiserat.

Samtidigt finns det en oro för coronavirusets spridning av deltavarianten. Men att gå tillbaka till att stänga ned hela ekonomier är just nu inte ett troligt scenario, enligt Anders Wallström.

Fortsatt mindre resande och flygande

Enligt Anders Wallström kommer däremot vissa delar av ekonomin, som resande och turism, även fortsättningsvis hållas tillbaka tills vi har tagit oss ur pandemin som fortfarande utgör ett hot. Det gör att effekten på hela ekonomin begränsas. Men i takt med att restriktionerna har lättat har den svenska besöksnäringen återhämtat sig från pandemismällen. 

Enligt Anders Wallström är det flygandet och resandet som fortfarande ligger rejält under nivåerna innan pandemins utbrott. Men det är bara en liten del av ekonomin och den påverkar inte makrobilden.

Vill ha en mer offensiv finanspolitik

När det gäller prognosuppdateringen för Konsumentindex kommer den troligtvis innehålla ett begränsat reformutrymme för regeringen i deras budgetförhandlingar. Enligt den senaste prognosen från regeringen räknar finansdepartementet med ett underskott på 2,2 procent i år och ett nollunderskott under nästa år.

Enligt Anders Wallström hade det framöver varit bra med en mer offensiv finanspolitik för att kunna stötta ekonomin och hjälpa Riksbanken att nå inflationsmålet. Det är inte läge för åtstramningar just nu.

På Anders Wallströms önskelista står gröna investeringar, satsningar på integration på arbetsmarknaden, välfärd och sänkt skatt på arbete, vilket skulle innebära ett litet underskott ett par år framöver. Något som inte skulle vara speciellt dramatiskt.