Vad ska jag tänka på när jag tar ett företagslån till en fastighet?

Att köpa en fastighet kan vara en väldigt stor investering. Därför kan vara smart att ta ett företagslån för att finansiera fastighetsköpet.

Det finns flera olika alternativ om du vill ta ett företagslån för att köpa en fastighet. Både de traditionella bankerna och flera nischbanker erbjuder flexibla företagslån som är anpassade för dina behov. Jämför företagslån för att köpa fastighet innan du tecknar avtal, för att vara säker på att du får så bra ränta och villkor som möjligt.

När du tar ett företagslån för att köpa en fastighet är lånet knutet direkt till fastigheten. Banker kan bevilja företagslån till en fastighet på 60 till 80 procent av marknadsvärdet. Resterande del måste du som företagare kunna betala själv.

Vem kan ansöka om företagslån för att köpa fastighet?

För att köpa en kommersiell fastighet krävs det att du har ett aktiebolag, kommanditbolag eller ett handelsbolag. Vanligtvis vill banken att företaget har varit verksamt i ett par år. Kraven för den som vill köpa en fastighet varierar mellan olika långivare. Men det finns några generella krav och riktlinjer.

Krav och riktlinjer för företagslån till fastighet

 • Svenskregistrerat företag i form av ab, kb eller hb
 • Årsomsättning och vinst som överensstämmer med lånets storlek
 • Några års verksamhetshistorik med fullständiga bokslut
 • Företaget och ägaren ska ha bra återbetalningsförmåga
 • Företagsägaren bör bo i Sverige
 • Säkerhet i form av pantbrev i fastigheten
 • Personlig borgen

Vilken typ av fastighet kan jag låna pengar till?

Du kan i princip låna pengar till att köpa vilken typ av fastighet du vill. När du tar ett lån för att köpa en fastighet är lånet knutet till fastigheten, som även kan sättas som säkerhet för lånet.

Du kan få ett företagslån för att köpa följande fastigheter

 • Kontorslokaler
 • Kommersiella lokaler, hyresbestånd och bostadsrättsutveckling
 • Verkstäder
 • Lagerlokaler
 • Industrifastigheter
 • Tomt eller större markytor
 • Lantbruks- och skogsfastigheter
 • Råvind

Hur stort företagslån kan jag få?

Hur stort fastighetslån du kan få styrs av flera olika faktorer. Innan du kan få ett lånelöfte måste banken först göra en kreditbedömning. Då tittar banken på flera olika faktorer som avgör storleken på belåningsgraden.

Faktorer som påverkar storleken på lånet

 • Marknadsvärde
 • Läge
 • Företagets ekonomi
 • Företagets historik

Vad kostar ett företagslån för att köpa en fastighet?

Kostnaden för att ta ett företagslån för att köpa en fastighet varierar mellan olika långivare, hur företagets ekonomi ser ut och vilken typ av ränta du väljer. Villkoren bestäms oftast utifrån vad det är för typ av fastighet du ska köpa. 

Tips! Om du har ett etablerat bolag med god ekonomi har du även större möjlighet att välja fritt mellan rörlig ränta, räntetak eller fast ränta. 

Räntan på företagslånet sätts helt individuellt. Etablerade företag får oftast lägre räntor än nystartade småföretag, som kan ha svårt att få ett företagslån överhuvudtaget.

Du kan få ett företagslån till en fastighet med rörlig ränta, räntetak eller fast ränta. Oftast kan du vara med och påverka vilken typ av ränta du kan få, men då krävs det att företaget har en god ekonomi.

Kan jag låna till en fastighet genom att ta ett P2P-lån?

Ja, du kan ta ett P2P-lån för att finansiera ditt fastighetsköp. Men när det gäller större summor kan det vara svårt att få ett P2P-lån, eftersom det krävs en större andel privatpersoner som lånar ut pengar genom P2P.

Som företagare bör du även vara försiktig med att ta ett P2P-lån för att finansiera en fastighet. P2P-lån till företag bygger på att företaget har svårt att få ett vanligt företagslån hos banken eller ett annat finansinstitut. Det gör att långivarna kan kräva extra risktillägg, vilket i sin tur gör att räntan på ett sådant lån blir väldigt hög. 

Är det någon skillnad att ansöka om företagslån för olika bolagsformer?

Ja, det är en viss skillnad mellan olika bolagsformer när det gäller att ansöka om ett företagslån för att köpa en fastighet. Bland annat kan kraven för olika bolagsformer vara olika. Även långivarnas krav för att bli beviljad ett företagslån för att köpa en bostad kan vara olika. De generella kraven och riktlinjerna är enligt de ovan nämnda.

Ansvaret är den största skillnaden

Den främsta skillnaden mellan de olika bolagsformerna är ansvaret. När det gäller en enskild firma likställs ekonomin med ägarens ekonomi. När långivare ska bevilja ett företagslån tittar de på återbetalningsförmågan. Det kan göra att långivaren ställer högre krav på din ekonomi. Men det varierar mellan olika långivare.

Om du har ett aktiebolag är det aktiebolagets ekonomi som avgör återbetalningsförmågan. Du har alltså inget personligt betalningsansvar om du inte har gått i personlig borgen för lånet.

Kan jag ta ett företagslån för att köpa en privatbostad?

Oavsett om du har ett aktiebolag eller en annan bolagsform och du vill köpa en privatbostad kan du ta ett företagslån för att finansiera köpet av fastigheten. Då är det företaget som äger fastigheten. Men eftersom du äger företaget så äger du fastigheten genom företaget.

Tänk på! Om du ska använda bostaden privat måste du alltid betala en marknadsmässig hyra till det egna företaget. 

När ett företag säljer fastigheten är beskattningen lägre än om du skulle äga fastigheten privat. Om fastigheten du vill köpa är en privatbostad kan företaget göra avdrag för fastighetens driftskostnader.