Europeisk ekonomi bromsas in till följd av det hotande handelskriget. Foto: Alexandra Lande / Shutterstock.

Ekonomi

Det allt mer överhängande hotet om ett handelskrig har redan påverkat den europeiska ekonomin. Tillväxten för kvartalet är marginell i jämförelse med fjolåret, samtidigt steg inflationen kraftigt främst till följd av ökade energipriser. Detta rapporteras av SvD.

Under året har flera hot mot den globala och europeiska ekonomin uppkommit. Bland annat en mer aggressiv handelspolitik från USA har gjort att Europas tillväxt avstannat rejält i jämförelse med tidigare år. Totalt rör det sig om en minskad tillväxt under kvartalet på 0,1  procent, i jämförelse med analytikernas förväntningar.

Även inflationen har blivit högre, något som även det påverkar de ekonomiska förutsättningarna. Den ökade inflationen härstammar främst ur ökningen av energipriserna som skett under året. Även bortsett från energipriserna är dock inflationen högre än vad analytikerna tidigare trott.

Hot om handelskrig bromsar Europas ekonomi

Donald Trumps USA och deras mer aggressiva approach till handel och handelskrig spiller över på världsekonomin. Till följd av flera hot angående höjda punktskatter på importvaror i USA har flera andra länder i protest höjt sina skatter på importerade varor.

Att Europa hitills inte har tjänat på handelskriget syns tydligt. Siffrorna för det gånga kvartalet visar på en tillväxt på 0,3 procent under kvartalet, och med 2,1 procent i jämförelse med samma period i fjol. Denna minskning kunde heller inte förutspås av analytikerna som trodde att den slutgiltiga tillväxten skulle vara 0,4 procent för kvartalet.

Även om skillnaden i procent kan se obetydlig ut utgör den för euroländerna en väsentlig skillnad. Under samma period har även inflationen höjts i eurozonen, vilket ytterligare försvårar de ekonomiska förutsättningarna.

Inflationen ökar till följd av höjda energipriser

Medans tillväxten minskar, ökar även inflationen. För kvartalet ökade inflationen med 2,1 procent – 0,1 procent mer än i juni. Den bakomliggande orsaken är främst energipriserna som stigit kraftigt under året.

Tänk på! Med ökad inflation kan färre varor konsumeras för samma belopp, pengarna förlorar med andra ord en del av sitt värde.

Även då siffrorna rensas från energi och livsmedelspriser överträffar inflationen förväntningarna, något som Europas politiker troligtvis kommer behöva ta ställning till snart.