Så hittar du företagslån till företagsköp

Det är vanligt att man tar ett företagslån för att köpa ett företag. Det finns flera olika alternativ och kombinationer till att låna pengar för att köpa ett företag, både med och utan säkerhet. Företagsköp kan gå till på flera olika sätt beroende på vilken bolagsform företaget har. Det är skillnad på om du ska köpa en enskild firma, handelsbolag, aktiebolag eller köpa tillgångarna i ett företag.

Hur fungerar det att köpa ett företag?

Att köpa ett företag fungerar på olika sätt beroende på vilken bolagsform företaget har. Hur det går till att köpa ett företagsköp beror även på din finansiella situation.

Innan du gör ett företagsköp finns det flera saker du behöver tänka på. Du bör göra en grundlig genomgång av företaget som du är intresserad av att köpa. 

Du bör gå igenom företagets

  • Ekonomi
  • Eventuella skulder
  • Tidigare åtaganden
  • Affärsplan

Tänk på! Du bör kolla upp om företaget du köper har någon företagsinteckning sedan tidigare. Det kan vara bra att känna till. 

Köp av aktiebolag

När du vill köpa ett aktiebolag är det vanligaste att man köper aktier i bolaget. Du kan köpa en mindre del eller en större del aktier.

Om du köper en stor del aktier och blir majoritetsägare tar du också över ansvaret för tidigare företagslån och de avtal som finns. För att köpa aktier i ett företag kan du antingen ta ett företagslån eller köpa aktierna med privata medel.

Köpa handelsbolag

När du ska köpa ett handelsbolag kan du antingen köpa hela bolaget eller köpa en del av bolaget. Om det är flera bolagsmän som äger bolaget kan du köpa en specifik del av en bolagsman.

När du köper en del av bolaget tar du över det solidariska betalningsansvaret från den bolagsmannen du köper bolaget av. 

Köp av enskild firma

Det går inte att köpa en hel enskild firma, däremot kan du köpa företagets tillgångar. Det betyder att du skriver upp vilka tillgångar i företaget du köper och betalar för dem.

När du köper en enskild firma köper du alltså bara inkråmet i bolaget. Det innebär att du inte tar över bolagets ansvar eller skyldigheter, om det inte klart och tydligt står i köpehandlingarna. Du blir alltså bara ägare av företagets tillgångar.

Inkråmsaffär

En inkråmsaffär betyder att du som köpare bara köper företagets tillgångar. Du köper alltså inte själva företaget.

När du köper företagets tillgångar kan du driva verksamheten vidare utan att du har något juridiskt ansvar när det gäller tidigare skulder eller åtaganden.

Hur finansierar jag ett företagsköp?

Du kan finansiera ditt företagsköp genom att ta ett företagslån eller ett privatlån. Att låna pengar för att köpa ett företag ska ses som en investering. Du kan vanligtvis låna upp till 50 procent av köpeskillingen. Resterande 50 procent måste du kunna finansiera själv.

När du ansöker om ett företagslån för att köpa ett företag måste du ha en plan och kunna visa för långivaren att det är en bra och lönsam investering. 

Om långivaren inte beviljar ett företagslån kan du ta ett privatlån i stället. Då behöver du inte redogöra för långivaren vad du ska använda lånet till.

Det brukar oftast vara lättare att få ett privatlån beviljat än ett företagslån. Men nackdelen med ett privatlån är att du själv måste stå som säkerhet för lånet, vilket kan påverka din privata ekonomi.

Så lånar du pengar till ett företagsköp

När du ska låna pengar till att köpa ett företag måste du först bestämma dig för om du vill ta ett företagslån eller ett privatlån. Ska du tar ett företagslån måste du troligtvis boka ett möte med din bank.

Förbered dig inför mötet med banken genom att göra en tydlig affärsplan och en realistisk prognos för att visa hur du beräknar att utvecklingen kommer att se ut. Var beredd på att du kan behöva övertyga långivaren att företagsköpet är en bra affär.    

Företagslån med säkerhet

Det går att ta ett företagslån med säkerhet för att köpa ett företag. Långivaren kan kräva olika typer av säkerhet beroende på vad det är för företag som du vill köpa och hur stor risk det är för långivaren. Räntan och villkoren för ditt företagslån kan variera beroende på vilken typ av säkerhet som du kan lämna. De flesta långivare använder sig av någon av nedanstående säkerheter när de beviljar ett företagslån. 

Företagslån med borgensman

Det är vanligt att långivaren kräver en eller i vissa fall två borgensmän när man tar ett företagslån. Långivaren kan kräva att den som äger företaget ska gå i personlig borgen för företagslånet. Men även en utomstående person kan gå i borgen för företagslånet.

Egentligen kan vem som helst gå i borgen för ett företagslån. Men det krävs att den som går i borgen har en god kreditvärdighet. Innan långivaren godkänner borgensmannen gör långivaren en kreditprövning för att försäkra sig om att borgensmannen har en tillräckligt bra ekonomi och återbetalningsförmåga, ifall den som äger företaget inte kan betala tillbaka lånet. 

Aktier som säkerhet i aktiebolag

Om du har ett aktiebolag kan du lämna dina aktier i ditt bolag som säkerhet för ett företagslån för att köpa ett företag. Men det krävs att aktiernas värde uppgår till ett lika högt värde som det egna kapitalet. 

Vanligtvis är det storbankerna som accepterar att du lämnar aktier som säkerhet. Men för att de ska godkänna aktierna som säkerhet krävs det att du har ett väletablerat och välkänt företag som har en god relation till banken.

Företagsinteckning som säkerhet

Företagsinteckning innebär att du lämnar en säkerhet i form av själva företaget och tillgångarna i företaget.

Företagsinteckning är vanligt bland annat hos företag som har varulager. Företag med varulager kan till exempel lämna varulagret som säkerhet. Om ditt varulager är värt 10 000 kronor kan du göra en företagsinteckning på 50 procent av värdet på lagret.

Företag kan även inteckna stora maskiner eller andra inventarier.

Företagsinteckningar är lättast att använda i företag som har ett lager eller ett företag som har en stor maskinpark, till exempel industriföretag. Då kan du använda lagret eller maskinerna som säkerhet för lånet.

Ta ett privatlån för att köpa företag

Det går även att ta ett privatlån med eller utan säkerhet för att köpa företag. Det finns två olika alternativ till att ta ett privatlån för att köpa ett företag. 

  • Låna med fastighet som säkerhet. Du kan till exempel ta ett privatlån och sätta din bostad som säkerhet. En möjlighet är att göra en ny värdering på bostaden och utöka bolånet om det finns utrymme. Då har du dessutom chans att få en väldigt bra ränta, eftersom räntan på bolån är mycket lägre än på vanliga privatlån.
  • Privatlån utan säkerhet. Det finns många långivare som erbjuder vanliga konsumtionslån på upp till 500 000 kronor utan att du behöver lämna någon säkerhet. Dock är räntan på lån utan säkerhet oftast högre, eftersom långivaren tar en större risk att bevilja lån utan säkehet.