Kan man få företagslån utan omsättning?

Det kan vara svårt att få ett företagslån utan omsättning, men det är absolut inte omöjligt. Nya företag saknar oftast uppgifter om omsättning och kan därför bedömas som väldigt riskfyllda av långivarna. Att få ett företagslån utan att kunna visa upp omsättning och inkomster är en stor utmaning.

Öka dina chanser att få ett företagslån utan omsättning

Det kan vara svårt att få ett företagslån hos traditionella långivare. Vanligtvis är det oftast andra aktörer, till exempel mindre kreditmarknadsföretag, som kan tänka sig att låna ut pengar till företag som saknar omsättning.

Fördelen med att ansöka om ett företagslån hos dessa aktörer är att de kan låna ut pengar till företag utan omsättningskrav, vinstkrav eller krav på inkomst. Nackdelen är att villkoren hos dessa aktörer inte är de allra bästa, vilket kan göra att lånet blir väldigt dyrt.

För att öka dina chanser att få ett företagslån med så bra villkor som möjligt bör du se till att vara väl förberedd.

Så förbereder du dig innan du ansöker om ett företagslån

  • Gör en affärsplan. Gör en affärsplan som täcker de första två till tre åren. Affärsplanen bör vara tydlig och genomtänkt med realistiska mål för att visa hur du ska använda företagslånet. En väl genomarbetad affärsplan ökar dina chanser att få ett företagslån.
  • Gör en realistisk budget. Gör en kalkyl med beräkningar på kassaflödet. Visa hur mycket pengar företaget behöver för att täcka alla kostnader. Gör även en kalkyl utifrån det bästa händelseförloppet, ett normalförlopp och det sämsta händelseförloppet för att visa att du är förberedd på flera olika scenarion. Visa även om du själv kan investera i företaget.
  • Lämna en säkerhet för lånet. Ange en borgensman i din ansökan eller om du kan lämna någon annan form av säkerhet. Dina chanser att få ett företagslån ökar om du kan lämna någon form av säkerhet.

Företag som saknar omsättning men som behöver låna pengar kan försöka ta hjälp av en etablerad affärspartner i branschen som är villig att gå i borgen för dig och ditt kunnande.

Få in kapital till verksamheten genom crowdfunding

Det kan vara enklare att få kapital till verksamheten genom crowdfunding. Crowdfunding är egentligen inget lån utan en investeringsform. Det innebär att flera personer går ihop för att tillsammans investera i företag eller projekt som de tror på. De som vill erbjuda företag kapital genom crowdfunding blir även delägare i företaget.

För investerarna innebär risken med crowdfunding att de inte får tillbaka kapitalet de har investerat om företaget går i konkurs. 

Två olika sorters crowdfunding för företag

  • Delägarskap. De personer som väljer att investera i bolaget erbjuds ägarskap i utbyte mot finansiering. Vanligtvis blir investerarna erbjudna aktier eller annat motsvarande ägande. 
  • P2P-lån. P2P-lån kan räknas som crowdfunding. Vid P2P-lån är det privatpersoner som lånar ut pengar till företag. P2P-lånet fungerar som ett företagslån och återbetalningen sker oftast till en i förväg fast förhandlad ränta. Det finns även låneförmedlare som förmedlar P2P-lån.