Har företagslån amorteringskrav?

Nej, företag har inga amorteringskrav på sina företagslån. Amorteringskravet är ett speciellt krav som infördes på bolån och finns därmed inte på företagslån eller andra typer av lån som inte är bolån. Däremot finns det oftast ett krav på att man måste amortera på lånet. Det finns alltså en avtalad tid för när lånet ska vara återbetalt.

Hur mycket du måste amortera beror på hur stort ditt företagslån är och vilken amorteringstid ditt företag får. Amorteringen på företagslånet regleras i ett avtal mellan företaget och långivaren.

Vad är amortering på företagslån?

Amortering innebär att du betalar tillbaka delar av ditt lån vid en återkommande tidpunkt varje månad. Det betyder att den totala skulden på ditt lån minskar lite efter varje gång du betalar tillbaka en del av lånet. Amorteringen behöver inte ske månadsvis utan kan även ske kvartalsvis.

Två amorteringsalternativ på företagslån

De två vanligaste sätten att amortera på ett företagslån är rak amortering och annuitet. Vad som gäller för dig och ditt företag står i ditt avtal. 

Rak amortering

Rak amortering innebär att du betalar tillbaka samma summa vid varje amorteringstillfälle plus ränta. I början av återbetalningsperioden är räntan på lånebeloppet högre, men den minskar allt eftersom du betalar tillbaka ditt företagslån.

Företagslånets månadskostnad minskar varje gång du amorterar på lånet. Även räntekostnaden sjunker eftersom den baseras på summan som du ska betala tillbaka. Det gör att den totala månadskostnaden för företagslånet minskar efter varje amortering.

Exempel: Du tar ett företagslån på 1 miljon kronor. Återbetalningstiden är satt till 60 månader. Du betalar tillbaka på lånet varje månad. Det betyder att du måste betala tillbaka 16 667 kronor vid varje återbetalningstillfälle. Förutom din skuld som du betalar tillbaka måste du även betala ränta på skulden. Hur hög räntan är varierar mellan olika långivare och därför är det svårt att säga hur hög din månadskostnad blir.

Annuitetslån

Annuitetslån betyder att du betalar en fast summa vid varje återbetalningstillfälle över hela lånets återbetalningsperiod. Beloppet som ska betalas tillbaka är förutbestämt och du betalar samma summa varje månad. I början av återbetalningsperioden utgör räntekostnaden den större delen av skulden, men allt eftersom lånet återbetalas minskar räntekostnaden.