Kan jag ta företagslån om jag har en betalningsanmärkning?

Ja, det går att få ett företagslån trots att företaget har en betalningsanmärkning. Det finns flera långivare som gör en helhetsbedömning av företagets ekonomi och tittar mer på din nuvarande återbetalningsförmåga än på hur du har skött ekonomin tidigare. I tabellen här ovanför jämför du enkelt långivare som accepterar betalningsanmärkningar.

Betalningsanmärkningar kan leda till sämre villkor

Eftersom det är större risk för långivarna att låna ut pengar till ett företag med betalningsanmärkningar kan räntan bli högre än om företaget inte hade haft några betalningsanmärkningar. Långivarna vill kanske inte heller låna ut lika mycket pengar.

Innan du ansöker om företagslån med betalningsanmärkning kan det därför vara värt att fundera på om du verkligen behöver pengarna just nu. Går det att vänta tills betalningsanmärkningen har försvunnit?

Om du ändå vill ansöka om ett företagslån trots betalningsanmärkningar rekommenderar vi att du använder en låneförmedlare. Då kan du nämligen få flera låneerbjudanden med bara en ansökan. Det görs dessutom bara en kreditupplysning på företaget. Det är ett smidigt sätt att jämföra erbjudanden från flera långivare.

Rekommenderat!
 • Enkelt att ansöka och snabbt svar
 • Få svar från upp till 30 långivare
 • Endast 1 kreditupplysning (UC)

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en notering hos kreditupplysningsföretagen om att du inte har betalat dina skulder i tid. Om du har en enskild firma eller ett handelsbolag kommer betalningsanmärkningen att stå på dig. Har du ett aktiebolag kommer anmärkningen att finnas på företaget.

En betalningsanmärkning är registrerad i tre år på en privatperson och fem år på ett företag.

Tänk på! Det är inte Kronofogden som för register över betalningsanmärkningar. En betalningsanmärkning finns registrerad hos kreditupplysningsföretagen och syns när det görs en kreditupplysning.

En privatperson som driver en enskild firma eller ett handelsbolag får en betalningsanmärkning registrerad på sig först när en faktura inte har betalats i tid och skulden har blivit fastställd hos en domstol eller annan myndighet.

När det gäller aktiebolag registreras betalningsanmärkningen direkt när skulden har förfallit och det har gjorts en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Två olika typer av betalningsanmärkningar

För företag finns det två olika typer av betalningsanmärkningar beroende på om det är ett enskilt mål eller allmänt mål.

 • Allmänna betalningsanmärkningar. Allmänna betalningsanmärkningar är betalningsanmärkningar från den offentliga sektorn som myndigheter, stat, landsting eller kommuner. Det kan till exempel vara skatter, arbetsgivaravgifter eller moms som företaget inte har betalat.
 • Enskilda betalningsanmärkningar. Enskilda betalningsanmärkningar är betalningsanmärkningar som kommer från den privata sektorn. Det kan till exempel vara leverantörsskulder, ränta eller andra avgifter som inte har betalats. 

Vad tittar långivaren på i en helhetsbedömning av företaget?

När du har skickat in en låneansökan för ditt företag finns det flera saker som långivaren tittar på när de gör en bedömning av företaget.

Företagets kreditvärdighet

Företagets kreditvärdighet påverkar om du får ett företagslån eller inte. För att få information om hur företagets ekonomi ser ut brukar långivarna göra en kreditupplysning. 

I kreditupplysningen kan långivaren få information om

 • Vilken riskklass företaget tillhör
 • Företaget har skulder hos Kronofogden
 • Företaget har några registrerade betalningsanmärkningar
 • Tidigare kreditupplysningar

De flesta långivare kräver en säkerhet i form av en eller två borgensmän. Då gör långivaren även en kreditupplysning på borgensmannen.

Företagets framtid

Långivaren vill veta att företaget klarar av att betala tillbaka företagslånet. Långivaren gör en utvärdering av hur företagets ekonomi ser ut. 

I bedömningen av företagets ekonomi tittar långivaren på

 • Kassaflöde
 • Resultat- och balansräkning
 • Lönsamhet

Det är vanligt att långivaren ber dig komplettera dessa uppgifter med färska uppgifter som du får hämta från din revisor.

Hur länge har företaget funnits och varit verksamt?

Långivaren tittar på hur länge ditt företag har funnits. Har företaget funnits länge blir bedömningen mer rättvis eftersom långivaren kan ta del av mer information.

Företag som är relativt nya eller helt nystartade kan också ansöka om företagslån, men kraven på nystartade företag kan skilja från mer etablerade företag. Den största skillnaden är lånevillkoren. Ett etablerat företag har lättare att få bra och mer förmånliga lånevillkor än nystartade företag.

Fysisk säkerhet eller personlig borgen

Det är mycket vanligt att långivaren vill ha någon form av säkerhet. De flesta långivare vill ha en personlig borgen som säkerhet för lånet.

Långivaren gör alltid en kreditupplysning på borgensmannens personliga ekonomi. Borgensmannen får inte ha någon betalningsanmärkning, höga skulder eller för låg inkomst. Det finns långivare som accepterar en fysisk säkerhet men det är vanligare när det gäller företagslån till fastighetsköp eller varulager.

Olika regler för olika företag

En betalningsanmärkning påverkar möjligheten att få ett företagslån olika beroende på bolagsform. Förutsättningarna att få ett företagslån om man har en betalningsanmärkning kan alltså variera beroende på om du har en enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag.

Enskild firma

En enskild firma och personen som driver den enskilda firman är i juridisk mening samma sak. Det betyder att en betalningsanmärkning på dig som privatperson påverkar den enskilda firman, och en betalningsanmärkning på den enskilda firman påverkar din privatekonomi.

En betalningsanmärkning ligger kvar i tre år och kan försvåra möjligheterna för företagsägaren att ta ett lån privat.

Handelsbolag

Ett handelsbolag räknas som en juridisk person och måste ha minst två bolagsmän. Bolagsmännen har ett personligt och solidariskt betalningsansvar för bolagets skulder. När långivaren gör en bedömning av handelsbolaget tittar de på bolagsmännens ekonomi och om de har några betalningsanmärkningar.

Det är alltså alla bolagsmännens ekonomi som ligger till grund för om handelsbolaget blir beviljat ett företagslån. Eftersom ett handelsbolag måste ha minst två delägare kan det vara lättare att få ett företagslån eftersom det finns minst två personer som är betalningsskyldiga.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är en juridisk person som kan ha egna skulder utan att det påverkar den eller de som äger företaget. Möjligheterna att få ett företagslån påverkas alltså inte av att den eller de personerna som äger bolaget har en betalningsanmärkning privat.

Eftersom aktiebolaget är en egen juridisk person kan det registreras betalningsanmärkningar om betalningarna inte betalas in i tid. En betalningsanmärkning på ett aktiebolag finns registrerad i fem år. Det är lättare för aktiebolag att dra på sig en betalningsanmärkning än vad det är för en privatperson. Det kan vara svårare att få ett företagslån om aktiebolaget har en betalningsanmärkning.

Tips! Om ett företag har en tillfällig likviditetsbrist kan det vara bättre att sälja eller belåna fakturor i stället för att ta ett företagslån.

Vad ska man tänka på innan man ansöker om ett företagslån och har en betalningsanmärkning?

Innan du ansöker om ett företagslån bör du gå igenom din ekonomi noga för att vara säker på att företaget faktiskt kan betala tillbaka hela skulden och de kostnader som tillkommer tillsammans med lånet. Det gäller oavsett vilken bolagsform det är på företaget. Även om du kan bli beviljad ett företagslån trots att du har en betalningsanmärkning bör du fundera över om ett företagslån är det bästa för ditt företag. 

Så ansöker du om ett företagslån trots en betalningsanmärkning

Du ansöker enklast om ett företagslån direkt på långivarens hemsida. Där fyller du i alla uppgifter som efterfrågas och identifierar dig med BankID.

Ansökningsprocessen i några få enkla steg

 1. Fyll i önskat lånebelopp
 2. Ange önskad återbetalningstid
 3. Fyll i organisationsnummer (personnummer om det är enskild firma)
 4. Identifiera dig med BankID

Om ditt företag har en bra ekonomi men har en betalningsanmärkning sedan tidigare kan du öka dina chanser att få ett företagslån genom att visa att företaget har en god ekonomi och ett stabilt kassaflöde. Det kan du göra genom att till exempel bifoga den senaste resultat- och balansräkningen. 

När långivaren har fått in alla uppgifter gör långivaren en individuell kreditbedömning av företagets ekonomi. Därefter får du besked från långivaren.

Långivaren skickar ett förslag till dig. Om du är nöjd med alla villkor får du skriva under avtalet digitalt med BankID och skicka tillbaka det till långivaren. Företagslånet betalas ut när långivaren har fått ett undertecknat avtal. Det kan ta ett par arbetsdagar innan du har pengarna på ditt företagskonto.

Tänk på! Jämför alltid ränta och villkor hos flera långivare innan du skriver under företagslånets avtal för att försäkra dig om att du har fått så bra villkor som möjligt för ditt företag. 

Företag som har en betalningsanmärkning får oftast en högre ränta eftersom en betalningsanmärkning visar att du har misskött en tidigare skuld. Det innebär att företagslånet blir dyrare, och då kanske det är bättre att vänta med att ta ett företagslån tills betalningsanmärkningen har försvunnit.