kvinna anlyserar marknadsföring via surfplatta och laptopEnligt en ny undersökning från Visma Spcs har många svenska småföretag börjat jobba mer digitalt till följd av pandemin. Foto: Pongsak2021/Shutterstock.com

Företagsnyheter

Enligt en undersökning från Visma Spcs har många svenska småföretag ökat sin användning av digitala verktyg under pandemin. Var femte företag uppger även att de oftare använder sig av molntjänster, skriver Visma i ett pressmeddelande.

Visma Spcs har gjort en undersökning bland 1 468 svenska småföretag där man ställt frågor om hur företagets digitala vanor har förändrats (om de har förändrats) under den rådande pandemin. Vartannat småföretag uppger att de använder digitala arbetsverktyg mer nu än för cirka ett år sedan, och var femte använder även molntjänster i allt större utsträckning.

– Ju fler småföretag som drar nytta av digitaliseringens möjligheter, desto bättre, säger Helene Struthers, digitaliseringsexpert på Visma Spcs, i pressmeddelandet.

Digitaliseringen viktig under krisen

Under de senaste 12 månaderna har vikten av digitala hjälpmedel och arbetsverktyg blivit tydligare än någonsin. Många branscher har drabbats hårt av pandemins effekter, men de småföretag som arbetat mer digitalt har kunnat fungera i princip som vanligt eller annars snabbt kunnat ställa om sin verksamhet.

49 procent har ökat sin användning av digitala verktyg

Enligt undersökningen har 49 procent av småföretagen ökat sin användning av digitala verktyg i sitt arbete jämfört med innan pandemin. Två av tio företag, cirka 21 procent, använder även molntjänster i allt större utsträckning. Det vill säga att man jobbar mer med system som finns tillgängliga via nätet i stället för lagrade i datorn.

Enklare än någonsin att starta och driva företag

Enligt Helene Struthers är det tack vare alla digitala möjligheter just nu enklare än någonsin att både starta och driva företag. När processerna digitaliseras menar hon att företagen kan lägga mer fokus på sin egentliga verksamhet, och att de då dessutom blir mer tåliga mot samhällskriser.