affärsmän diskuterar siffror och tabellerNya siffror från UC visar att den konkursvåg som förväntades drabba landet till följd av coronapandemin aldrig kom. Foto: MIND AND I/Shutterstock.com

Ekonomi

Enligt UC:s sammanställningar för helåret 2020 blev antalet konkurser i Sverige inte alls lika många som man tidigare befarat, trots pandemins förödande effekter. I december ökade konkurserna med 16 procent jämfört med samma period förra året, men totalt sett för hela året är förändringen nollprocentig.

UC har just presenterat sin sammanställning av företagskonkurserna i Sverige under det minst sagt ovanliga året 2020. Coronapandemins framfart och följder spåddes tidigare i år kunna slå ut stora delar av svensk företagsamhet, men enligt UC:s nya statistik är konkursnivåerna för helåret 2020 exakt samma som för 2019.

Den stora konkursvågen uteblev

UC:s ekonom Richard Damberg konstaterar att den stora konkursvågen uteblev, och menar att man under sommaren och hösten kunde ställa betydligt mer optimistiska tillväxtprognoser än de prognoser som presenterades under våren.

– Det var en överraskande kraft i återhämtningen under sommaren och under hösten. De massiva stödpaketen har också hjälpt många företag att överleva. Den andra vågen av smittspridning vi ser nu påverkar återhämtningen i det sista kvartalet. Kommer vaccineringen igång enligt myndigheternas planer kan vi nog se en fortsatt återhämtning under andra kvartalet 2021, säger han i ett pressmeddelande.

Vissa branscher har drabbats hårdare än andra

Vissa branscher har ju som bekant drabbats hårdare än andra av pandemins effekter. Och trots att den förväntade konkursvågen aldrig kom är det fortfarande många företag som kämpar för att överleva. Inom partihandeln ökade konkurserna med 28 procent jämfört med förra året och inom transport med 24 procent. Men den mest konkursutsatta branschen är hotell- och restaurang med en ökning på hela 35 procent.

Richard Damberg menar att de nya skarpare restriktionerna, till exempel förbudet mot att servera alkohol efter klockan 20.00, riskerar att leda till ännu fler nedstängningar och konkurser inom hotell- och restaurangbranschen under de kommande året.

Oseriösa företag i byggbranschen

Företag i byggbranschen ser ut att ha klarat sig bäst under pandemiåret 2020, där antalet konkurser inte har ökat nämnvärt jämfört med förra året. En förklaring sägs vara det ökade intresset för renoveringar och annat arbete med hemmet när allt fler började tillbringa både vardag och ledig tid i sina bostäder.

Dock visar UC:s siffror på att cirka 50 procent av de byggföretag som faktiskt gick i konkurs 2020 klassas som oseriösa. Företagen har till exempel fuskat när det gäller registreringar och skatter, och försökt dra nytta av de stödpaket som lanserats.

Ljus framtid för e-handeln

Under året har e-handeln föga förvånande vuxit sig allt starkare – en trend som UC spår fortsätta även under 2021. För de företag som kan erbjuda digitala tjänster eller e-handel i kombination med ett utbud av varor för exempelvis hem och trädgård ser framtiden ljus ut.