Foto: Press/Skatteverket

Tips & Råd

Många företagare går miste om tusentals kronor varje år för att de glömmer göra avdrag i deklarationen. Här kommer tre skattetips för dig som är företagare som gör att du kan spara mycket pengar.

En gång om året ska vi svenskar deklarera och den som har koll på vad som gäller kan göra många avdrag och spara mycket pengar i minskade skattekostnader. För dig som företagare finns det flera skattetips du bör utnyttja för att spara mycket pengar.

Gör investeraravdrag

En fysisk person som förvärvat andelar i företag av mindre storlek och är skatteskyldig i Sverige för kapitalvinsten på andelarna kan få göra investeraravdrag. Man kan få göra avdrag för antingen betalningsåret eller året därpå.

Den andelsägare som gör investeraravdrag får göra det med hälften av det underlag som räknats fram. Avdraget får som högst uppgå till 650 000 kronor. Det betyder att det största underlag en andelsägare kan få räkna med är 1,3 miljoner kronor. Det ger ett avdrag på 650 000 kronor. Du får sedan göra skatteavdrag på den summan med 30 procent vilket motsvarar 195 000 kronor.

Ge gåva till de anställda och slipp skatten

Nu vid juletid kanske du känner att du vill ge en julgåva till dina anställda för ett hårt och bra arbete. Då kan det vara bra att veta att om gåvan understiger 450 kronor inklusive mervärdesskatt slipper du betala någon skatt. Men tänk dock på att hela gåvan beskattas om värdet överstiger 450 kronor.

Även när det kommer till minnesgåvor kan du slippa skatten. En minnesgåva ges till en anställd vid en speciell högtidsdag, exempelvis 50-årsdag eller efter 25 års anställning. En minnesgåva kan även ges då en anställd slutar på arbetsplatsen.

Minnesgåvor är skattefria på upp till 15 000 kronor inklusive mervärdesskatt. En sådan gåva får bara ges en gång utöver då en anställning upphör och den anställde måste varit anställd i minst sex år. Precis som för julgåvor beskattas hela gåvan om den överstiger 15 000 kronor i värde.

Gör avdrag för övriga utgifter

Om du har inkomst av tjänst får du i regel göra avdrag för för vissa övriga utgifter i deklarationen. För en del utgifter får du dock bara göra avdrag för den del som överstiger 5 000 kronor. Men tänk på att du i deklarationen ska fylla i totalbeloppet. Därefter minskar Skatteverket ditt avdrag automatiskt med 5 000 kronor.

Beroende på vad utgiften gäller finns en hel del villkor som måste uppfyllas. Exempel på övriga utgifter kan vara utgifter för ett arbetsrum, arbetskläder eller verktyg.