En man håller fram handen under en digital illustration som föreställer jorden.Teknikbolag har oftast svårare att få lån under kriser som coronautbrotttet. Foto: nep0/Shutterstock.com

Företagslån

En kris som coronautbrottet gör det svårare att värdera teknikbolagens tillgångar säger Peter Hellqvist, startuprådgivare på PWC. När företagen vill minimera sina förluster i sina bokslut eller när de ska ansöka om ett lån kan det få konsekvenser, skriver Di Digital.

Under den långa högkonjunkturen som Sverige under flera år har befunnit sig i har det startats upp mängder av mjukvaru- och teknikbolag. Många av bolagen har haft siktet inställt på en snabb tillväxt, vilket har bidragit till att de under flera år gått med förlust och blivit subventionerade av riskkapital.

Minskning av nyemissioner kan leda till akut likviditetsbris

På riskkapitalmarknaden kommer troligtvis nyemissionerna att minska när man nu har dragit åt svångremmen. Konsekvensen blir att flera teknikbolag kan hamna i akut likviditetsbrist.

Enligt Peter Hellqvist drabbar coronakrisen flera branscher och företag. Den kommer att medföra både konkurser och rekonstruktioner, men det är svårt att säga vilka branscher som kommer att drabbas värst.

Trots statligt kapitaltillskott kan nya startupbolag få nej

Staten har uppmuntrat bankerna att låna ut upp till 100 miljarder kronor till små och medelstora företag där 70 procent av risken garanteras av staten. Peter Hellqvist varnar att det för att nya startupbolag ändå kan bli ett nej från banken.

Peter Hellqvist pekar ut andra sätt att hitta finansiering genom att till exempel pantsätta aktier i företaget eller låna pengar från befintliga ägare. Det går även att söka finansiering hos Almi.

Att aktivera utvecklingskostnader som en tillgång minskar förlusten

Det är väldigt vanligt att startupbolag drar nytta av möjligheten att göra utvecklingskostnaderna i bokföringen verksamma. Företaget kan alltså ta upp utvecklingskostnaderna som en tillgång i stället för att löpande kostnadsföra dem. Företaget riskerar därmed att inte gå med för stora förluster under sin utvecklingsperiod. Men så länge som coronaoron håller i sig kan det vara svårare att använda sig av det knepet för startupbolagen.

Den pågående coronakrisen medför en osäkerhet som gör att företaget bara har möjlighet att aktivera en mindre del av utvecklingskostnaderna än vad som hade varit möjligt i vanliga fall.

Situationen som nu råder på marknaden medför en osäkerhet när värdet på företagets tillgångar ska bedömas, vilket gör att värderingen blir lägre.