En bild på kvinnlig företagare i möteFå kvinnor startar företag. Foto: Surapol Usanakul/Shutterstock.com

Ekonomi

Fintech-marknaden har vuxit kraftigt på bara några få år. Nya startups dyker upp hela tiden men väldigt få är grundade av kvinnliga entreprenörer. Danske Banks Country Manager, Berit Behring, tror att Sverige kommer gå miste om god tillväxt om vi inte utnyttjar den potential som finns hos kvinnliga företagare.

På senare år har fintech-marknaden i Sverige vuxit explosionsartat. Det dyker upp nya startups titt som tätt och företagen bidrar med smarta innovationer. Kunskapsnivån är stor och viljan att lyckas är enorm, det finns dock ett problem. Det är väldigt få kvinnor som vill starta företag.

Berit Behring är Country Manager på Danske Bank. I en artikel på bankens nyhetsportal skriver hon om kvinnors ovilja att starta företag, vilket hon ser som ett stort hot mot svenskt entreprenörskap. Hon tror det till stor del beror på att kvinnor i dagsläget får sådan liten del av riskkapitalet. År 2017 investerades 11,4 miljarder kronor i svenska startups, Endast 0,7 procent av pengarna gick till företag med kvinnliga grundare, totalt handlade det om 22 bolag.

88 procent av riskkapitalet gick till 347 företag med manliga grundare och resterande 11 procent gick till 66 företag med både manliga och kvinnliga grundare.

Representerar inte kvinnornas potential

Att sådan liten del av riskkapitalet går till kvinnliga entreprenörer tror Berit Behring kan vara skadligt för Sverige. Den lilla del som går till kvinnliga företag avspeglar inte alls den potential som finns hos kvinnliga entreprenörer.

Om vi i Sverige inte börjar ta vara på kvinnors entreprenörskraft riskerar Sverige gå miste om god tillväxt när konjunkturen väl viker nedåt.

Det behövs fler tillväxtbolag i framtiden

I takt med att arbetsmarknaden hotas av automatiseringen som sker behövs fler tillväxtbolag anser Behring. Tillväxtbolagen behövs för att både skapa jobb och välfärd. Men om vi inte tar vara på all den innovationskraft som finns hos både kvinnor och män så kommer det inte ske.

Behring vill att framtida satsningar till stor del ska ske inom tech. Där finns både kunder och möjlighet att expandera globalt.