En bunt kontokort på tangentbord.Enligt Swedbanks statistik bromsades konsumtionen in något under augusti efter en riktigt stark period i juni och juli. Men redan under första veckan i september såg man tecken på uppgång igen. Foto: Suradech Prapairat/Shutterstock.com

Ekonomi

Under juni och juli fick återhämtningen för svensk konsumtion upp farten, men enligt Swedbanks statistik över korttransaktioner bromsades uppgången i augusti. Under vecka 35 pekade försäljningen dock uppåt igen, och förväntningen är att både tjänste- och varukonsumtionen fortsätter stiga under hösten.

Återhämtningen för svensk konsumtion ser ut att gå lite upp och ner. I juni och juli såg man en snabb förbättring, framför allt när det gäller tjänstekonsumtionen, men uppgången bromsades redan i augusti. Siffrorna för vecka 35, det vill säga för två veckor sedan, visar dock att försäljningen är på väg upp igen där bland annat hotell och restauranger ökade sin omsättning. Det visar Swedbanks statistik för korttransaktioner.

Totalt sett var konsumtionen i augusti 2021 en procent högre än under samma månad 2019, medan konsumtionen i juni och juli var tre procent högre jämfört med 2019.

Låg turism och slut på svenskarnas semester

Andreas Wallström, Swedbanks prognoschef, konstaterar att det framför allt var tjänstekonsumtionen som gjorde en inbromsning i augusti och landade på minus 14 procent jämfört med samma period 2019.

– Möjligen är det en följd av att många svenskars semester tog slut samtidigt som turismen från utlandet fortfarande är låg, säger han i ett pressmeddelande.

Uppgång under första septemberveckan

Men som sagt kunde man notera en uppgång redan under den första veckan i september. Då låg den totala konsumtionen nästan 9 procent högre jämfört med samma vecka förra året och 6 procent högre än 2019. Även om tjänstekonsumtionen är lägre än vanligt ser man en förbättring både när det gäller varu- och tjänstekonsumtionen jämfört med 2019.

Prognosen är att både varu- och tjänstekomsumtionen fortsätter att öka under de kommande månaderna. 

Omsättningen inom hotell och restaurang har tagit ny fart

Efter en nedgång i augusti har omsättningen inom hotell och restaurang nu tagit ny fart och landade under vecka 35 på +6 procent jämfört med samma vecka 2019. När det gäller försäljningen av skor och kläder är det fortfarande lite skakigt. I augusti nåddes den högsta nivån (jämfört med 2019) sedan pandemin bröt ut, men försäljningen föll ner på lägre nivåer under vecka 35. Om fler kan börja återgå till sina arbetsplatser i höst tror Andreas Wallström att försäljningen av skor och kläder börjar öka igen.