Man som strå i en högteknologisk fabrik och läser av data på en skärmUnderleverantörer i tillväxtindustrin har svårt att få lån till att genomföra investeringar. Foto: industryviews/Shutterstock.com

Företagslån

Vart femte industriföretag har svårt att få lån till att genomföra investeringar. Ekonomen Johan Kreicbergs har granskat bankernas lånemodell och anser att det är en osund utveckling, skriver Dagens Nyheter.

Fastighetsbolagen är de som står för en större andel av banklånen. I tillverkningsindustrin klagar små och medelstora företag på att det är svårt att få företagslån med rimliga villkor.  Svenskt näringslivs ekonomer Johan Kreicbergs och kollegan Violeta Juks noterade signalerna och jämförde statistiken.

Statistiken ger en felaktig bild

Statistiken ger inte en komplett bild av situationen. I en enkät från Tillväxtverket 2017 var det bara 12 procent som uppgav att det var svårt att få ett lån för att genomföra investeringar i bolagen. Inom tillverkningsindustrin klagade hela 18 procent på svårigheter att få lån. Det är en rejäl ökning jämfört med 2008, då siffran låg på 11 procent.

Johan Kreicbergs och Violeta Juks rensade statistiken och koncentrerade sig på svenska aktiebolag, vilket gav en helt annan bild. Fastighetsbolagen är de som främst har ökat sina lån. Av alla aktiebolag står fastighetsbolagen för 47 procent av alla lån.

– För tio år sedan stod de för runt 40 procent, säger Kreicbergs.

Riskvikterna gör det svårt för bolag utan säkerhet att få lån

Enligt Johan Kreicbergs är det nya regelverket det främsta skälet till att det har blivit så här. Det gäller framför allt de så kallade riskvikterna, som anger hur stor buffert en bank måste hålla i olika lån. För att det inte ska slå mot bankernas lönsamhet måste bankerna hålla fast pengar i eget kapital, som alltså inte kan lånas ut.

Har företaget en säkerhet, som exempelvis en fastighet, kan banken sänka riskvikten. För de bolag som inte har någon säkerhet kommer banken att ta ut en högre ränta för att uppväga den större riskvikten. Rapporten från Kreicbergs och Juks visar också att företag inom tillverkningsindustrin får betala mycket högre räntor än företag som har en säkerhet i form av fastigheter.

Underleverantörerna är viktiga för sysselsättningen och exportinkomsterna

Enligt Kreicbergs är det främst industriföretagen som är i behov att få lån för att de ska kunna investera i bolaget och i slutändan överleva.

Det handlar främst om företag som är underleverantörer. De står för en omfattande del av exportinkomsterna och skapar sysselsättning i hela landet. Att kunna finansiera sina investeringar är avgörande för tillverkningsindustrin, och då behöver det bli lite lättare för företagen att låna pengar.