UIC:s vd Per Bengtsson och vy över Uppsala centrumPer Bengtsson, vd för Uppsala Innovation Centre, tror att investeringen kommer hjälpa startupbolagen att växa, vilket blir till gagn för hela regionen. Foto: Göran Ekeberg/Uppsala Innovation Centre och Nadezhda Kharitonova/Shutterstock.com

Företagsnyheter

Startupbolag hos företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre får möjlighet att dela på en investering bestående av 150 miljoner kronor. Investeringen är ett samarbete mellan statliga och privata bolag och ska ge nya företag större chans till tillväxt, skriver Di Digital.

Uppsala Innovation Centre (UIC) är en företagsinkubator där startupbolag får hjälp att växa. Nu får startupbolagen chansen att ta del av en investering på 150 miljoner kronor som gjorts i UIC. Investeringen kommer från det statliga riskkapitalbolaget Saminvest i samarbete med såväl affärsänglar som investeringsbolag inom privat sektor.

Startupbolagen har till hösten på sig att ansöka om 500 000 kronor från den totala summan 150 miljoner.

Statlig investering ger förutsättning för snabbare tillväxt

Att investeringen sker i samarbete mellan offentlig och privat sektor är ett nytt fenomen i Sverige. Sedan starten 2016 har Saminvest bara genomfört ett litet antal sådana projekt.

Per Bengtsson, som är vd för UIC, hoppas på att få se fler sådana samarbeten framöver. I och med den höga risken i startupsbolagens tidiga skeden menar han att det är positivt med en fördelning mellan statligt och privat kapital.

– Vi på UIC har haft en hög andel privat kapital, därför välkomnar jag också det offentliga kapitalet. Det kan bli en lyckosam modell.

En av fördelarna med investeringen är att det snabbar på tillväxtfasen för startupbolagen genom tidig finansiering. Det är många gånger utmanande att få en sådan investering, enligt Per Bengtsson, eftersom risken för startupbolagets affärsidé är svår att avgöra i ett så tidigt skede.

Startupbolagens tillväxt gynnar hela regionen

Per Bengtsson menar att hela Uppsala-regionen kommer att gynnas av samarbetet, och så småningom även områden utanför regionen, i och med att bolagen får möjlighet att växa och leva vidare.

– Det är mycket svårare att få bolag att växa vidare i Sverige om det i huvudsak är utländskt kapital som investeras. Att skapa den möjligheten har varit en viktig del i vår satsning, avslutar Per Bengtsson.