Kvinna håller i shoppingkassar och tittar ut över ett köpcentrum.Trots att försäljningen i detaljhandeln har ökat är trenden fortfarande nedåtgående. Foto: Sonpichit Salangsing/Shutterstock.com

Ekonomi

Inflationen och den kraftigt ökade styrräntan har påverkat detaljhandeln negativt. Sedan tredje kvartalet 2022 har konsumtionen i Sverige fallit. Men i april gick detaljhandelns försäljningsvolym upp med 2,8 procent, rapporterar SvD Näringsliv.

Enligt Torbjörn Isaksson, chefsekonom på Nordea, kan vi vara nära botten på detaljhandelns sjunkande försäljning. Men han betonar att uppgången som man ser nu kommer från en väldigt låg notering i mars. Försäljningsvolymen ligger fortfarande på en låg nivå.

Efterfrågan från hushållen är fortfarande svag, även om inflationen har dämpats något.

Konsumtionen är fortfarande låg

Eriksson konstaterar också att hushållen kommer ha det tufft ekonomiskt ännu ett tag till. Köpkraften är fortsatt svag eftersom priserna på många varor och tjänster har höjts permanent. Det kommer inte bli en total tillbakagång av priserna även när inflationen har gått tillbaka till målnivån på 2 procent.

Nordeas prognos är att konsumtionen sjunker ytterligare lite till framöver.

Svenska kronan är fortsatt svag

I prognosen menar Nordea att Riksbanken måste höja styrräntan även på nästa räntemöte. Detta för att den svenska kronan inte ska försvagas ännu mer.

Konsumentpriserna planade ut i april, och producenternas importpriser för livsmedel har fallit om man tittar på det senaste året. Det tyder på att inflationen på matpriserna kan ha lugnat ner sig.

Men Isaksson säger att den svaga kronan kan påverka inflationen. Det kan göra att inflationen tar längre tid på sig att sjunka, samt att producent- och importpriserna fortsätter att vara något höga i några månader framåt.