Miniatyrfigur står på mynthög och blickar framåt mot större mynthögar.Enligt Företagarnas Småföretagsbarometer ser många företag ljust på framtiden trots rekordlåga siffror i årets konjunktursindikator. Foto: Khongtham/Shutterstock.com

Ekonomi

Företagarnas Småföretagsbarometer visar i år på en kraftig konjunkturförsvagning under den senaste tolvmånadersperioden. Indikatorn föll till minus 15, vilket kan jämföras med fjolårets siffra på 37. Det är den lägsta nivån som noterats under de 35 år som Småföretagsbarometern gjort sina mätningar, men trots detta så är svenska småföretag mycket optimistiska inför framtiden.

Företagarna har, i samarbete med Swedbank och Sparbankerna, ännu ett år sammanställt rapporten Småföretagsbarometern där man har tagit pulsen på 4 000 företagare över hela landet. Och att småföretagen har drabbats hårt av pandemins effekter är tydligt. Konjunkturindikatorn föll till rekordlåga minus 15 (jämför med 37 förra året), vilket visar på en kraftig försvagning av konjunkturen under de senaste 12 månaderna.

Konjunktursnedgång över hela landet – svagast på Gotland, i Jönköping och Värmland

Jämfört med förra årets siffror har konjunktursindikatorn gått ner över hela landet. Allra svagast var konjunkturen i Gotlands län, men även i Jönköpings och Värmlands län upplevde småföretagen en påtagligt kraftig nedgång. Det var bara i 6 av landets 21 län som indikatorn visade positiva siffror, vilket alltså tyder på tillväxt.

Småföretagen ser ljust på framtiden

Ovan nämnda siffror till trots ser småföretagen i Sverige väldigt ljust på framtiden. Prognosen är att indikatorn kommer stiga till 89, vilket i så fall blir den högsta nivån sedan 2011. Man tror att ökad orderingång och omsättning samt bättre fart i sysselsättningen driver på förväntningarna.

Många tror på bättre lönsamhet framöver

Överlag har småföretagens lönsamhet gått ner under pandemin, men 43 procent tror att det vänder under den kommande tolvårsperioden. 11 procent väntar sig en försämring av lönsamheten.

När det gäller personalstyrkan uppger vart femte företag att de räknar med att kunna öka antalet anställda, medan 5 procent ser det motsatta framför sig. Mest optimism på den här fronten ser man i konsumentnära segment som exempelvis hotell- och restaurang. Här planerar ungefär vart fjärde företag att anställa fler, vilket så klart är en positiv nyhet för marknaden i stort.

Många tror på expansion, men det finns hinder i vägen

67 procent av företagen ser positivt på sina möjligheter att expandera, vilket är en ökning på 9 procent jämfört med förra året. 

Det som hindrar många företag från att växa är dock svårigheten att hitta ”lämplig” arbetskraft, vilket kanske låter något förvånande med tanke på pandemins effekter på arbetsmarknaden. Andra tillväxthinder är tuff konkurrens, svag efterfrågan och höga arbetskraftskostnader.