Foto: Fingerhut / Shutterstock.com

Ekonomi

Från den 1 juli i år infördes det nya skatte- och bonussystemet på fabriksnya bilar. De nya reglerna kommer inte bara påverka privatpersoner som köper bilar, även företagare som väljer att leasa sina tjänstebilar kommer påverkas beroende på vilken bilmodell de väljer.

I början av juli infördes det nya bonus malus-systemet som går ut på att fabriksnya bilar beskattas efter den mängd koldioxid de släpper ut. Regeländringen kan komma att få stor påverkan på vilka bilar vi framöver väljer att köpa. Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon för att bidra till att uppnå målet om en fordonsflotta som är helt fossilfri

Tänk på! Bonus malus-systemet gäller endast under bilens tre första år.

Bonus malus-systemet gäller inte enbart för köp av bilar utan även för leasing av bilar. Just leasing av bilar är vanligt bland företag då det är den mest förmånliga finansieringen.

– De företagare som väljer att leasa nya miljöbilar hos oss efter juli kommer att få ta del av bonusen på så sätt att leasingkostnaden sänks, priset för insättningsvärdet, med motsvarande belopp. Företagare som istället väljer att leasa icke-miljöbilar kommer på samma vis märka av en höjd fordonsskatt de första tre åren, Säger Anders Gullesjö, affärsområdeschef på Danske Bank.

Företag med leasingbilar påverkas av bonus malus-systemet vid ny leasingperiod

Företag vars leasingperioder redan är påbörjade kommer inte beröras av det nya skatte- och bonussystemet. Bilarna kommer rulla på som vanligt utan några skatteförändringar.

Däremot kommer företagen beröras då man väljer att gå in i en ny leasingperiod. Om det innebär att vi kommer få se allt fler elbilar hos företagen återstår att se. Anders Gullesjö tror att det framöver blir extra viktigt att företagen tänker igenom sina val av bilar.

Han anser man bör välja bil efter behov. Kör man ofta korta sträckor kan en elbil som är lätt att ladda vara bra att ha. Om man istället kör många långa sträckor där det kan vara svårt att ladda bilen kan en bränslesnål modell vara att föredra.

Så fungerar nya bonus malus-systemet

Bilskatten betalas en gång per år. Samtliga bilar får då en grundskatt på 360 kronor. Resterande del av skatten baseras på bilens koldioxidutsläpp. Bilar med låga utsläpp får en bonus medan de med höga utsläpp får en höjd skatt.

  • 0-60 g/km = Bonus från 10 000 – 60 000 kronor baserat på bilens utsläpp.
  • 60-95 g/km = 0 kronor.
  • 95 – 140 g/km = 82 kronor per gram.
  • 140 – g/km = 107 kronor per gram.

Dieselbilar får dessutom även en extra skatt på 13,52 kronor per gram koldioxid bilen släpper ut. De får även ett miljötillägg på 250 kronor.