Biodlare som arbetar med att samla honungNär banken sa nej till Biodlaren Kjell Holmstrand valde han att skapa en helt egen valuta. Foto: santypan/Shutterstock.com

Ekonomi

När Kjell Holmstrand i början av 80-talet ville utvidga sin verksamhet sa banken nej. Biodlaren valde då att bli sin egen bank och skapade en egen valuta, skriver Breakit.

Biodlaren Kjell Holmstrand skapade i början av 80-talet en helt egen valuta. Sedlarna har samma mönster som en vaxkaka och heter klöver. I förhållande till andra valutor är klövern knuten till en råvaras värde. Värdet av en klöver är 700 gram honung, vilket även står skrivet på sedeln.

Lokala valutor går bara att använda lokalt

Enligt Kjell Holmstrand är honungen en värdemätare och en säkerhet eftersom ekonomi handlar om säkerhet och förtroende. Med andra ord är det något att lita på. En klöver idag, 2019, är alltså värd 80 kronor.

Kjell Holmstrand har högre tilltro till klövern än vad han har för den svenska kronan. När Kjell Holmstrand uppfann Klövern var det enbart för att kunna utöka sin rörelse och köpa en bigård, eftersom banken inte ville bevilja honom något lån.

En av poängerna med lokal valuta, förutom att Kjell Holmstrands egna valuta gjorde det möjligt för honom att köpa sin bigård, är att de stannar i området. Klövern kan endast användas i Dalarna i Kallmora där Kjell Holmstrand bor vilket gör den lokala ekonomin starkare, något som behövs i till exempelvis Kallmora. Att åka till Stockholm och betala med klöver går inte.

Lokala valutor finns även i storstäder

Lunds professor i socialt entreprenörskap Ester Baringa har studerat lokala valutor i världen och det är inte bara på landsbygden som de förekommer. Barcelona till exempel, har en lokal valuta och nu väntas även Paris att få en. I Schweiz finns sedan många år tillbaka den kompletterande valutan Wir.

Lokala valutor uppstår i tider med ekonomisk kris. Under den stora depressionen på 30-talet uppstod det mängder med lokala valutor både i Europa och i USA. Dock håller Ester Baringa inte med Kjell Holmstrand när det gäller att en lokal valuta skulle vara mer pålitlig än en nationell valuta.