Spotify redovisar en förlust till följd av höga personalkostnader och avtagande annonseringsintäkter. Foto: R.classen / Shutterstock.com

Företagsnyheter

Under årets andra kvartal tappar Spotify 1,7 miljarder kronor, vilket är en rejäl ökning jämfört med motsvarande period förra året. Samtidigt ökar antalet aktiva användare och premiumabonnenter markant. Det rapporterar Ny Teknik.

Precis som så många andra företag har svenska Spotify påverkats av coronavirusets obarmhärtiga utbrott och spridning under våren. Enligt en delårsrapport för årets andra kvartal framgår det att det populära musikbolaget gör en rörelseförlust på hela 1,7 miljarder kronor, eller 167 miljoner euro. Det kan jämföras med samma period förra året då förlusten låg på cirka 30 miljoner kronor.

De sociala avgifterna har ökat

Enligt Spotify handlar den stora förlusten till stor del om att personalkostnaderna har ökat, som i sin tur har att göra med en ökning av aktiernas marknadsvärde. Många av Spotifys anställda får nämligen ersättning baserat på hur aktien utvecklas, och just i år har aktien ökat med hela 77 procent.

Annonsförsäljningen påverkad av en värld i kris

Spotify ser ett tydligt försäljningstapp just under de tre sista veckorna i mars. Annonsförsäljningen låg då 20 procent under Spotifys egna beräkningar, och fortsatte sedan vara svag även under de nästkommande två månaderna. Men coronapandemin har även påverkat privatekonomin, och framför allt i Latinamerika, Afrika, Asien och Oceanien har man sett att tillväxten går långsamt. I dessa områden har Spotify till exempel noterat ett lågt antal nya kunder och fler avslutade abonnemang.

Men under juni menar Spotify att man äntligen fick se siffror som till och med översteg det förväntade.

Spotify-abonnenterna blir allt fler

Överlag fortsätter Spotifys abonnenter att öka. Antalet aktiva Spotify-användare ökade med 29 procent och premiumabonnenterna med 27 procent. Enligt delårsrapporten steg Spotifys totala intäkter med 13 procent och landar på cirka 19 miljarder kronor. Företaget ser positivt på de uppåtgående trenderna och beräknar att antalet användare per månad kommer nå 328 348 miljoner innan året är slut. Samtidigt tyder Spotifys prognoser på att rörelseförlusterna kommer fortgå.