Företagslån

En vanlig fråga vid företagslån är om du har personligt ansvar över att betala tillbaka företagslånet eller inte. Vad vissa inte vet är att olika saker gäller beroende på vilket typ av företag du driver. Personligt ansvar kan i regel delas upp i personlig borgen och personligt betalningsansvar. Personlig borgen innebär att någon inom företaget går i god för att företagslånet kommer betalas tillbaka. Detta görs i regel vid aktiebolag eftersom ett aktiebolag ses som en juridisk person. Vid enskild firma och handelsbolag finns istället ett automatiskt personligt betalningsansvar för företaget skulder. Det innebär att det inte är någon skillnad på personen som äger företaget och själva företaget, därför kräver långivarna ingen personlig borgen.

Tänk på! Ett företagslån ska alltid betalas tillbaka, oavsett om företaget går i konkurs.

I regel kräver alla långivare något personligt betalningsansvar för ett företagslån. Hur denne persons ekonomi ser ut spelar större roll hos vissa långivare, och mindre hos andra. Vill du exempelvis ta ett företagslån för att starta eget finns det långivare som specialiserat sig på detta.

Långivaren vill vara säker på att företagslånet betalas tillbaka

Säkerhet är anledningen till att långivare kräver personlig borgen då det inte finns någon som är personligt ansvarig för företagets skulder. Långivarna vill helt enkelt vara säkra på att företagslånet kommer betalas tillbaka oavsett vad som händer med företaget i framtiden. Om ett aktiebolag skulle gå i konkurs kan långivaren helt enkelt kräva återbetalning av den som ingått personlig borgen för företagslånet. Vid ett handelsbolag eller enskild firma kan långivaren istället vända sig till ägaren som är personligt betalningsansvarig.

Avtal mellan parterna inom företaget är viktigt vid skulder

Att driva företag är ofta väldigt roligt, men det gäller dock att ha koll på vissa viktiga saker. En väldigt viktig sak att tänka på är att det bör finnas ett avtal mellan de som äger företaget om vad som ska gälla exempelvis vid en konkurs. Om du står som personlig borgen för ett företagslån till ett företag som ägs av flera personer kommer nämligen du bli återbetalningsskyldig om företaget inte har möjlighet att betala tillbaka företagslånet. De mest fundamentala sakerna att ta med i ett sådant avtal är:

  • Ägarförhållanden
  • Vad som gäller vid konkurs
  • Vem som är ansvarig för företagets skulder

Om ett aktiebolag ska ansöka om ett företagslån kan dessa begära att flera parter står som personlig borgen. På så sätt är sannolikheten mindre att du kommer behöva ansvara för hela skulden om något händer.