Skogsmaskin lastar stockar på en skogsväg.Trots att priset för sågat trä just nu är på nedgång tror Danske Bank att det inte är någonting långvarigt. Med tanke på den prisökning man sett de senaste sju åren är nedgången vi ser just nu marginell. Foto: Kletr/Shutterstock

Ekonomi

Den rekordhöga efterfrågan på trävaror har svalnat, vilket leder till ett brett prisfall. En möjlig orsak som Danske Bank ser är att hemmasnickrandet inte längre prioriteras nu när restriktionerna släpps.

Prisfallet på sågade trävaror är någonting som Danske Bank ser som tillfälligt. Att investera i skog är en tydligt positiv trend. Enligt deras egen skogsanalys har värdet på ungskog ökat med närmare 75 procent under en period av sju år.

Restriktionerna släpper – det gör också intresset för hemmabyggen

Under pandemin har hemmasnickrandet prioriterats av svenskar som tillbringat mer tid hemma än vanligt. Byggen på tomten som skjutits upp, ny fasad eller kanske en mindre renovering – projekten runt om Sverige har varit många det senaste året.

Nu när restriktionerna släpper svalnar intresset snabbt, vilket blir tydligt om man ser till priserna på sågade trävaror, som har sjunkit snabbt den senaste tiden.

– När hela västvärlden fått ett stick i armen fanns det tydligen roligare saker att göra än att snickra i hemmet, säger Johan Freij.

Johan Freij är chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank.

Bättre avkastning av att investera i skog än lägenheter

Enligt en skogsanalys av Danske Bank själva har ungskogsfastigheters pris ökat med så mycket som 75 procent under en period om sju år. Men det är inte bara ungskogsfastigheter som ökat i värde. Även fastigheter med äldre skog har ökat med 25 procent.

– Det är imponerande att man till och med fått bättre värdeökning av att investera i fastigheter med ung skog än i lägenheter i Stockholms innerstad, säger Johan Freij.

Att priset på sågade trävaror just nu undergår ett prisfall är någonting som Johan Freij och Danske Bank tror är tillfälligt. I stället tror de på en långsiktig ökning av träkonsumtion.

Trots prisfallet är det dessutom troligt att priserna för sågade trävaror förblir högre än vad de var innan pandemin slog till.