Svenska kronor ligger på ett diagram som visar kronkursen över tid.Den svenska kronan har varit ovanligt stabil det senaste året. Trots turbulens i september och början av oktober har kronan legat still. Foto: Stockmedia Sweden/Shutterstock

Ekonomi

Den svenska kronan har haft en ovanligt stabil position den senaste tiden, skriver Pekka Kääntä i Avanza. Den har visserligen tappat lite gentemot den amerikanska dollarn men också stärkts mot andra valutor.

En rad faktorer påverkar den svenska kronan, menar Pekka Kääntä, men i år har den hållit sig stabil. Det gäller trots turbulens i både september och i början av oktober. 

Den svenska kronan har stärkts

I början av juni sjönk den svenska kronan något, men den hämtade sig snabbt. Sedan dess har den hållit sig relativt stabil. Detsamma gäller för den annars turbulenta börsperioden i september och början av oktober, när kronan behöll sin position.

Det är ovanligt att kronan har hållit sig så pass stabil menar Pekka Kääntä.

– Annars har det ju etablerats en trend, framför allt under senare år, där kronan tar rejält med stryk i samband med finansiell turbulens. Så icke den här gången, skriver Pekka Kääntä.

I stället har det visat sig att kronan på sina håll stärkts gentemot annan valuta. Den svenska kronan har bland annat en stabil position mot brasiliansk real, indisk rupie, turkisk lira och japansk yen. Samtidigt har kronan tappat något mot den amerikanska dollarn, men det gäller för de flesta av världens valutor.

Kronkursens drivkrafter är beroende av export

Enligt en enkät som SEB skickade ut bland företag verkar de flesta vara överens om att den svenska exporten är den klart starkaste positiva drivkraften för den svenska kronan. Den mest negativa drivkraften spås vara en eventuell åtstramning från den amerikanska centralbanken.

Riksbanken bedöms inte ha en särskilt avgörande roll för den svenska kronan  i nuläget, i alla fall inte så länge räntan hålls på noll. En stundande räntehöjning spås ligga ganska långt in i framtiden.

Man är också förhållandevis överens om att kronan är procyklisk, vilket innebär att den kommer att försvagas i lågkonjunktur och stärkas i högkonjunktur.