Företagslån

För dig som precis ska starta ditt företag kan det vara svårt att hitta en långivare. Med ett nytt initiativ genomfört av Go Buisness kan detta dock bli betydligt enklare. Den nya möjligheten gör att du som precis ska starta en verksamhet får möjlighet att ta ett mindre företagslån för att starta verksamheten. När du väl har grundat ditt företag kan det bli enklare att få ett traditionellt företagslån för ditt nystartade företag på, ofta, betydligt större summor.

Mindre företagslån hjälper dig som startar företag

Ett mindre företagslån är vanligtvis ett litet lån som har en kort återbetalningstid. Även om många tror att detta inte hjälper ett nystartat företag kan det vara skillnad mellan att lyckas och inte. Därför kan detta nya initiativ underlätta för många nygrundade svenska företag att lyckas etablera sig. Även om många av dessa företag troligtvis hade föredragit ett större företagslån så kan detta vara svårt när ditt företag ännu inte bedriver någon verksamhet. Ett alternativ är dock att ta ett så kallat ”starta eget lån” som på liknande sätt hjälper dig som nyligen startat ett företag.

Företagslån hjälper dig att få kapital

Efter att du startat verksamheten med eller utan hjälpen av ett litet företagslån kan det behövas mer kapital. Detta kan exempelvis bero på att du vill göra nya satsningar eller för att du inte kan göra en vinst på kort sikt. Ett företagslån är oftast betydligt större och ges främst till företag som redan i dagsläget bedriver verksamhet med vinst  eller som tros göra vinster i framtiden. Ett företagslån kan självklart ha olika utformning beroende på företaget men det är vanligtvis mycket likt ett privatlån.

Företagslån kan leda till större vinster

Till skillnad mot många privatlån så kan företagslån öppna upp möjligheter för ytterligare vinster. Det innebär att många av de som tar ett företagslån förväntar sig att det i framtiden ska betala av sig själv. För den som har en välfungerande affärsplan och lyckas genomföra denna är det inte heller sällan som detta blir verklighet. Det innebär att även om det för många är läskigt att låna kan det vara nödvändigt för att i framtiden kunna driva verksamheten ännu bättre.