Människor i en shoppinggalleria.Enligt HUI:s senaste handelsbarometer har framtidstron inom handeln minskat under de senaste månaderna. Partihandeln är mest påverkad och här har värdet sjunkit med hela 6,4 enheter. Foto: OlegRi/Shutterstock.com

Ekonomi

Det oroliga världsläget har fått handlarna att se mer pessimistiskt på framtiden, enligt HUI:s senaste handelsbarometer. Man kunde se en återhämtning efter det förbättrade pandemiläget, men nu har framtidstron börjat minska igen. Det skriver SvD Näringsliv/TT.

HUI:s handelsbarometer för mars visar att kriget i Ukraina och det oroliga världsläget har fått många handlare att tappa tron på framtiden.

Indikatorvärdet har nu sjunkit till under 100, vilket är den neutrala nivån. För partihandeln, som är den del av handeln som har påverkats mest, landade värdet i mars på 92,1. Det är en minskning på 6,4 enheter jämfört med månaden innan.

Ytterligare problem i leverantörskedjan ställer till det för partihandeln

Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel, konstaterar i ett pressmeddelande att krigets följdeffekter orsakar nya osäkerheter inom handeln, och då särskilt inom partihandeln. Handeln har under cirka ett års tid redan brottats med riktigt höga fraktkostnader, problem med leveranser och ökade priser på både diesel och bensin.

Johan Davidson menar att det nu troligtvis kommer ytterligare problem inom leverantörskedjorna, vilket drar ner framtidstron.

Fysiska butikshandeln tappar minst

Den fysiska butikshandeln har tappat minst i barometern för mars, där en minskning på 0,7 enheter får värdet att landa på 95,1 under den neutrala nivån. Enligt Johan Davidson har allt fler börjat handla i butik igen efter pandemin, vilket visar sig i de relativt positiva tankarna om försäljningen inom butikshandeln.

– Men nya osäkerheter kring exempelvis den höga inflationen sänker samtidigt förväntningarna inom butikshandeln, tillägger Johan Davidson i pressmeddelandet.

Större optimism bland e-handlarna

Bland e-handlarna finns något större tro på framtiden. Indikatorn visar ett värde precis över 100-strecket, vilket å andra sidan är ett tydligt fall jämfört med föregående månader.