hand som knappar på miniräknareMynt vill göra det lättare för småföretagare att låna pengar. Foto: ldutko/Shutterstock.com

Företagsnyheter

Det ska vara lättare för mindre företag att få snabb kredit. Nu vill låneutmanaren Mynt utmana de stora bankerna med en tjänst där företagen styr finansieringen själva skriver Breakit.se

Låneutmanaren Mynt vill göra det lättare för mindre företag att få snabb kredit så nu utmanar företaget de stora bankerna i frågan genom en tjänst där företaget styr sin egen finansiering skriver Breakit.se

Ny låneutmanare ska underlätta för mindre företag

Företaget Mynt är en ny låneutmanare på den svenska marknaden där fokus ligger på små och medelstora företag som är i behov av finansiering. Mynt lanserades av Baltsar Sahlin, Magnus Wideberg, Johan Obermayer och Martin Holmberg under slutet av 2018.

Företaget har byggt en plattform som genomför en automatisk kreditbedömning digitalt av kunder som söker finansiering. Det är en algoritmbaserad lösning där det görs en bedömning av de sökande genom att titta på bank-och fakturautgifter.

Svårt för små företag att växa utan finansiering

Enligt Baltsar Sahlin upplever många små företag att det är svårt att växa då det är svårt att få finansiering. Mynt ger dem nu möjligheten då man utnyttjar den data som finns för att kunna erbjuda mindre företag bra finansiering.

Tidigare har bolaget lånat 8,3 miljoner kronor från Svea Ekonomi. Lennart Ågren som är Svea Ekonomis vd har även fått en styrelseplats.

Företag som blir beviljade finansiering får en kredit som kan nyttjas när det behövs. Vidare betalar företaget för den kredit som de använder och en avgift i form av månadsränta till Mynt. Räntan kunderna betalar är utifrån en beräkning av deras egna förutsättningar.

Tjänst som gör fakturafinansieringen enklare

Enligt Johan Obermayer har ökad datatillgång och Mynts samarbete med flera stora aktörer inom digitala bokföringstjänster skapat nya möjligheter. Genom tjänsten styr företagen sin finansiering själva. Tjänsten gör fakturafinansieringen mycket enkel då den är kopplad till bokföringssystemen.

Idag ligger fokus på fakturafinansiering men Mynt erbjuder även lån till företag. Ett av kraven för att få ett företagslån är att omsättningen är minst en halv miljon kronor per år.  Idag har Mynt cirka 200 kunder. Nu fokuserar man på att växa nationellt men det finns inget som säger att man utesluter en internationell expansion.

En viktig komponent för hela ekonomins tillväxt är de digitala produkter som gör finansieringen enklare för mindre företag enligt Sahlin.